Vítame žiakov

Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna , zvláštna správa.

Prázdniny sa skončili a školáci sú znovu v školských laviciach.

Preto všetkým žiakom a zamestnancom v škole prajeme úspešný

školský 2019 rok.