Obvodová súťaž v atletiky

V utorok 9. mája sa v Pančeve uskutočnila obvodová súťaž v atletiky. Naši žiaci sa dokázali ako úspešní športovci. Šiestak Stiven Hromčík obsadil 2. miesto a šiestačka Tea Kutáleková 3. miesto z disciplíny skok do výšky. Z disciplíny skok do diaľky ôsmak Simon Delić obsadil 2. miesto. Pavel Martiš v disciplíne beh na 100 metrov sa dostal na 1. miesto. V disciplíne vrhanie guli ôsmak Zlatko Dubovský dosiahol 3. miesto. Na súťaži učinkovali i nasledovní žiaci, ôsmačky Anastasia Čapeľová, Nina Petrášová a ôsmaci Darko Petráš a Pavel Trnovský. Gratulujeme žiakom a ich učiteľke Anne Povolnej.

Výlet do Sriemských Karloviec

V piatok 5. mája bol realizovaný jednodňový výlet našich žiakov. Naša škola učinkovala v projekte “Za čistije, zelenije škole Vojvodine” v roku 2020, ktorý rozpisuje Sekretariát pre urbanizmus a životné prostredie Vojvodiny. Školu odmenili jednodňovým výletom, ktorý bol teraz realizovaný. Na projekte pracovala prof. triednej výučby Mária Kotvášová a všetci učitelia a žiaci zapojení do ekologickéj odbočky. V rámci výletu, žiaci z Padiny, spolu so žiakmi a učiteľmi z Uzdinu pobudli v Ekologickom centre Radulovački v Sriemských Karlovciach, navštívili Stražilovo, hrobku Branka Radičevića, učinkovali v ekologických dielňách na Fruškej hore, jazdili loďkou po Dunaji. Organizatorom bola vláda APV, a realizátorom bolo Horské hnutie Vojvodiny, cestovné trovy zaobstarala obec Kovačica. Na výlete boli 23 žiaci a dve učiteľky, Mária Kotvášová a Anka Tomeková. Bol to ozajstný zážitok a krásna odmena pre našu školu.

Kto by som mal byť?

Hodinu triedneho učiteľa v triede 7.1 navštívili dipl. zverolekár Milo Lukáč, zootechnik Ivana Bolerácová, dipl. knihovníčka Zdenka Obšustová a dipl. psychologička Daniela Kukučková v rámci vyučovacej jednotky: Kto by som mal byť? Moje budúce povolanie. Ďakujeme srdečne naším hosťom, že sa ozvali pozvaniu učiteľa Jána Saba a že naším žiakom na veľmi zaujímavý a osožný spôsob prezentovali svoju profesiu.

Účasť na súbehu v organizácie , SRNA

Účasť na súbehu v organizácie , SRNA – naučnice Srbije, ktorá má za cieľ zväčšiť záujem o vedu predovšetkým u mladých základoškoláčok.Žiačky Iveta Bokorová a Katarína Ušáková, spolu z učiteľom Jánom Sabom sa zúčastnili na súbehu pod názvom ,, Od cveta do EKOsveta ” a dňa 26. apríla navštívili základnú školu Ivan Gundulić vNovom Sade, kde sa spoznali, ako sa pravidelne pracuje na vedeckých výskumoch, vypočuli prednášky o endemických druhoh rastlín Deliblatskej piesočiny a spoznali sa i z profesormi a študentmi na katedre biológie a ekológie, Univerzity v Novom Sade.Žiačky majú za úlohu zostaviť vedecký projekt o rastlinnom druhu hmyzovníku včelovitom, ako i druhu rindere okolíkatej .Čas na spracovanie vedeckej práce je 30.september bežného roku.

This function has been disabled for .