Pýcha Šachového klubu Padina

Dvaja žiaci našej školy Marko Valenta a Alexander Valenta obsadili každý vo svojej kategórii 3. miesto na obvodovej šachovej súťaži žiakov základných škôl, ktorá sa uskutočnila vo Vršci. Títo talentovaní šachisti, ktorí sú pýchou Šachového klubu Padina, sa zúčastnia aj na republikovej šachovej súťaži, ktorá sa uskutoční v Belehrade 13. a 14. mája. Žiakov na súťaž bude sprevádzať učiteľ Pavel Krížov.


Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na republikovej súťaži!