Prednáška o puberte organizácie “Procter & Gamble”

Dňa 9. marca sa na našej škole organizovala prednáška o puberte pre žiačky 5. a 6. ročníka. Žiačky boli veľmi spokojné s prednáškou a mali mnoho otázok, počuli mnohé informácie, ktoré im boli neznáme.