Október – mesiac športu!

Latinské porekadlo hovorí “Mens sana in corpore sano” – V zdravom tele zdravý duch. Naši žiaci nie raz ukázali, že toto porekadlo nie je im neznáme a že radi športujú. V októbri sa zúčastnili v mnohých športových súťažiach. Na začiatku októbra, kým ešte slniečko pekne hrialo, zorganizovaný bol kros, ktorý sa uskutočnil na pomocnom ihrisku Športového strediska Dolina. Nasledovali súťaže v stolnom tenise, v plávaní a v hádzanej. Gratulujeme žiakom, ktorí boli úspešní a iným prajeme viac šťastia a zdaru v ďalších súťaženiach. Výsledky sú nasledovné:

Kros – 13. október 2017 Padina

I. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Damián Farkaš  I-1                                                       1. Šela Šimáková        I-2
 2. Boris Hučka       I-3                                                       2. Tea Kutáleková      I-2
 3. Jakub Majldlen I-3                                                        3. Majda Lenhartová I-2

II. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Alen Valenta  II-1                                                         1. Miroslava Bačúrová II-3
 2. Mirko Bílek    II-1                                                         2. Klára Samporová     II-2
 3. Pavel Očkaj    II-1                                                        3. Emina Papugová      II-2

III. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Simon Delić      III-3                                                     1. Darinka Slivková     III-2
 2. Marko Ďurica   III-1                                                     2. Ivona Širková          III-3
 3. Darko Petráš    III-1                                                     3. Andela Kováčová    III-3

IV. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Alek Boboš      IV-1                                                       1. Dajana Ľauková      IV-2
 2. Ivan Ľauko      IV-2                                                       2. Lana Širková           IV-1
 3. Teofil Marček IV-3                                                        3. Natália Širková       IV-3

V. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Timotej Poničan  V-3                                                   1. Alexandra Cinkotská   V-3
 2. Daniel Dišpiter    V-3                                                   2. Marta Šimáková          V-2
 3. Robert Delić         V-2                                                  3. Nina Babinková           V-1

VI. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Ján Šimák            VI-1                                                    1. Naďa Valentová    VI-1
 2. Žeľko Marušník  VI-3                                                    2. Marta Kotvášová  VI-1
 3. Robert Papuga     VI-1                                                  3. Marta Holíková    VI-1

VII. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Luka Lacko        VII-2                                                    1. Svetlana Sládečeková  VII-2
 2. Miroslav Širka  VII-1                                                    2. Nataša Petrovičová     VII-1
 3. Ján Trnovský    VII-2                                                     3. Tiana Kucháriková       VII-1

VIII. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Daniel Ľauko   VIII-2                                                      1. Jana Holúbeková            VIII-2
 2. Damian Vĺček  VIII-1                                                      2. Anabela Muminovićová VIII-1
 3. Dušan Širka     VIII-1                                                      3. Blažena Povolná             VIII-2

Obecná súťaž v plávaní – 16.október 2017 Kovačica

Na obecnej súťaži v plávaní zúčastnili sa:

Pavel Trnovský – kraul, Tina Havranová – prsia, Ivona Širková – prsia 1. miesto, Martin Kotváš  – kraul 2. miesto, Boris Imro – prsia 1. miesto, Dina Grnčová – kraul 1. miesto, Nataša Petrovičová – znak (leđno) 1. miesto, Svetlana Sládečeková – delfín 1. miesto, Ivan Bokor – prsia 1. miesto.

Žiaci, ktorí obsadili prvé a druhé miesto, postúpili do oblastnej súťaže.

Školská obecná súťaž v stolnom tenise – 18.október 2017 Padina

Dievčenský tím v zložení Jana Havelová IV-1, Svetlana Sládečeková  VII-2 a Xénia Srdanovićová  VII-2 obsadili prvé miesto. Svetlana Sládečeková v individuálnej konkurencii obsadila prvé miesto. Dievčence postúpili do oblastnej súťaže.

Chlapčenský tím v zložení Žan Hlavatý VII-2, Ján Trnovský VII-2 a Luka Lacko VII-2 obsadili tretie miesto. Žan Hlavatý v individuálnej konkurencii obsadil tretie miesto.

Obecná súťaž v hádzanej – 28. október 2017 Debeľača

Na obecnej súťaži v hádzanej zúčastnili sa dievčence a chlapci vyšších ročníkov v športovej hale v Debeľači. Dievčence obsadili druhé a chlapci štvrté miesto

Oblastná súťaž v plávaní – 30.október 2017 Pančevo

Na oblastnej súťaži v plávaní zúčastnili sa:

Dina Grnčová – kraul 1. miesto, Nataša Petrovičová – znak 2. miesto, Svetlana Sládečeková – delfín 2. miestoIvona Širková – prsia 3. miesto, Ivan Bokor – prsia 3. miesto.

Žiačky, ktoré obsadili prvé a druhé miesto, postúpili do republikovej súťaže.

no images were found