Okresná súťažná prehliadka hudobnej tvorivosti

V sobotu 8. apríla 2017 sa uskutočnila okresná súťažná prehliadka hudobnej tvorivosti žiakov a
učiteľov základných škôl Okresu Kovačica. Z našej školy na zúčastnili nasledovné krúžky:
-chór nižších ročníkov pod vedením učiteľa hudobnej kultúry Pavla Tomáša
st.
-spevácka dievčenská skupina pod vedením učiteľa hudobnej kultúry Pavla
Tomáša st.
-orchester žiakov pod taktovkou učiteľa hudobnej kultúry Pavla Tomáša
ml.
-folklórna skupina žiakov prvákov, ktorú nacvičovala
učiteľka Anna Halajová
-folklórna skupina žiakov tretiakov, ktorú nacvičovala
tiež učiteľka Anna Halajová
-folklórna skupina dievčat šiesteho a siedmeho ročníka, ktorú nacvičil učiteľ Janko Kolárik.