Obvodová súťaž v našej škole

V nedeľu 14. apríla sa uskutoční obvodová súťaž z biológie.
Naša škola bude mať tú príležitosť privítať najlepších žiakov z celého južného Banátu. Všetkým zúčastneným žiakom prajeme veľa šťastia pri riešení úloh.