Oblastná súťaž zo slovenského jazyka

Dňa 6.apríla sa uskutočnila oblastná súťaž zo slovenského jazyka v Aradáči.Zúčastnili sa žiaci vyšších ročníkov a dosiahli krásne výsledky.Žiaci siedmého a ôsmého ročníka postupujú dalej na republikovú súťaž.

siedmy ročník

Dijana Pertášová – 1. miesto
Ivana Haníková – 2. miesto
Nataša Pavelová 3 . miesto

ôsmy ročník

Ivan Bokor a Tijana Bešková – 1. miesto
Ksénia Srdanovićová – 2. miesto

Gratulujeme!