Naša žiačka najúspešnejšia na Rozhlasovej súťaži mladých recitátorov

V sobotu 4. novembra sa v Štúdiu M Novosadského rozhlasu zhromaždilo 61 recitátorov, ktorí sa uchádzali o najlepších recitátorov 44. ročníka Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov.

Naša žiačka Nataša Staňová dostala prvú cenu v kategórii prednesu poézie žiakov nižších ročníkov.

Aj v kategórii vyšších ročníkov za najlepší prednes poézie bol odmenený náš žiak Miroslav Macek, ktorý získal tretiu cenu.

Žiakov na súťaž pripravili učiteľky Zuzana Valentová a  Mária Nosáľová.

Gratulujeme aj žiakom aj ich učiteľkám ku krásnemu úspechu.