Minister školstva na návšteve našej školy

Minister školstva, vedy a technologického rozvoja Srbska Mladen Šarčević navštívil v nedeľu 26. marca našu základnú školu. Kolektív a žiaci ho privítali potleskom a chvíle strávené na našej škole mu spríjemnili krásnym kultúrno-umeleckým programom. Žiaci prezentovali našu školu v ľudových krojoch a to spevom, tancom a recitáciami.

Vo svojom príhovore minister Šarčević vyzdvihol význam vzdelávania sa v materinskom jazyku a povedal, že je to niečo, na čo Srbsko má byť pyšné  a tiež zahlásil reformu vzdelávania, ktorá nastúpi od nasledovného školského roku. Počas obchôdzky školy sa s riaditeľkou, ale i s učiteľmi, rozprával o problémoch a potrebách našej školy.