Dielňa „Učíme sa od prírody“

Spoločnosť pre ochranu a výskum vtákov Srbska (Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije) a s podporou fondácie SBB (SBB fondacija) dňa 18.11.2022 realizovali druhú v poradí dielňu na našej škole.Blažena Pavelová z Ekologického hnutia Padiny EKOP (Ekološki pokret Padina / Ekologické hnutie Padina), v triede III.1 realizovala dielňu, ktorá trvala dve vyučovacie hodiny. Žiaci sa dozvedeli, kto v prírode vidí najlepšie, prečo, aké sú perspektívy, prečo a ako vtáky lietajú a podobné.V druhej časti dielne sa deti zoznámili so sluchom, prečo je sluch dôležitý pre vtáky a zvieratá. Žiaci boli veľmi aktívni a mali mnoho otázok. Dielňa sa im veľmi páčila a držala pozornosť, čo sa dalo uzavrieť aj z testu, ktorý urobili na konci samej dielni.