DETSKÝ JARMOK

Ešte jeden realizovaný jarmok je za nami. Žiaci predávali, kupovali, kamarátili sa…. Pekne sa pobavili i rodičia, starí rodičia… Poslúžilo nám i pekné jesenné počasie.