Takmičenje iz srpskog kao nematernjeg jezika

24. 03. 2017.  u Vršcu održano je takmičenje iz srpskog kao nematernjeg jezik na okružnom nivou. Predstavnici naše škole na ovom takmičenju bili su učenici VII (Sanja Petraš VII1, Anabela Muminović VII1, Martina Stanjo VII2, Jana Njemoga VII3 i Miroslav Dišpiter VII3) i VIII razreda (Dana Marušnjik VIII1, Dajana Šimak VIII1, Andrej Šajben VIII1 i Vanesa Marko VIII2). Oni najuspešniji plasirali su se i na republičko takmičenje:

VII razredi:

A. Muminović – 3. mesto;

J. Njemoga  – 3. mesto;

M. Dišpiter – pohvala.

VIII razredi:

D. Marušnjik – 3. mesto;

D. Šimak – pohvala;

V. Marko – pohvala.

Učenike su pripremale nastavnice srpskog jezika Katarina Kotvaš i Ljudmila Dubovski.

 

Spolupráca so SECAV

Spolupráca našej školy so SECAV v Padine je na vysokej úrovni. Náboženstvo sa u nás vyučuje od 2001. roku. S účelom pomôcť našej škole a skvalitniť vyučovanie náboženstva, ale aj iných predmetov, cirkev nám darovala televízor a DVD.

 

 

Žiacky parmalent pre 2021/2022

U cilju ostvarivanja što kvalitetnijeg učešća učenika u celokupnom životu i radu škole, 2006. godine, oformljen je Učenički parlament. Parlament čine predstavnici  sedmog i osmog razreda kao i predstavnici specijalnog odeljenja u našoj školi. Sami članovi Učeničkog parlamenta na prvoj sednici usvajaju Poslovnik o radu UP, vrše izbor predsednika, njegovog zamenika i zapisničara.

Učenički parlament je institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

U okviru učeničkog parlamenta biće zastupljene aktivnosti i delatnosti vršnjačkog tima.

Radom Učeničkog parlamenta rukovode: Katarina Kotvaš kao koordinator i školski pedagog Ana Povolni.

Učenici članovi parlamenta:

Viktorija Bačur VIII-1

Tabita Majdlen VIII-1

Daniela Šimak VIII-2

Dajana Ljauko VIII-2

Jana Havela VII-1

Daniel Krasko VII-1

Ana Hlavča VII-2

Natali Kotvaš VII-2

Jaroslav Živojnov VII SPEC.

Mihael Kovač VIII SPEC.

          

                    ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА 2021/2022. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЗАДУЖЕНЕ ОСОБЕ

НАПОМЕНА

Формирање Парламента, избор руководства и представника тимова

септембар

Координатори, чланови Парламента

Радом Парламента ће координирати наставници задужени за то.

Доношење правила о раду Парламента

 

септембар

Координатори, чланови Парламента

 

Дечија недеља – активности

 

октобар

Координатори, чланови Парламента

 

Правила понашања ученика у школи (предлози, дискусија)

 

новембар

Координатори, чланови Парламента

 

Слободне  ваннаставне активности у школи (предлози, дискусија)

новембар

Координатори, чланови Парламента

 

Учешће у уређењу школе за новогодишње празнике

децембар

Координатори, чланови Парламента, чланови Тима за унутрашње уређење школе

 

Дан Светог Саве – активности

јануар

Координатори, чланови Парламента, Тим за културне делатности

 

Акција „Хуманост на делу“

фебруар

Координатори, чланови Парламента

 

Учешће на такмичењима и промоција резултата

 

март

Координатори, чланови Парламента

 

Професионална оријентација 

април

Координатори, чланови Парламента, Тим за професионалну оријентацију

 

Завршни испит, матура, растанак са осмацима

 

мај

Координатори, чланови Парламента

 

Награђивање ученика који су били успешни у претходној школској години ( предлози, дискусија)  

 

Анализа рада Парламента

 

јун

Координатори, чланови Парламента

 

Kengura bez hraníc

Dňa 16. marca sa aj na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž z matematiky pod názvom Kengura bez hraníc. Súťaže sa zúčastnili 72 žiaci z našej školy od prvého po ôsmy ročník. O aktuálnych informáciách o súťaži sa môžete dozvedieť na webovej stránke http://kengur.dms.rs

Súťaž Kengura bez hraníc

Okresná súťaž z dejepisu

Dňa 5.marca 2017. roku sa uskutočnila okresná suťaž z dejepisu. Naši žiaci dosiahli nasledovné úspechy:

Z piatakov prvé miesto obsadil Timotej Matuľa, ktorý postúpil aj do ďalšej súťaže. Tretie miesto získala Diana Petrášová.

Zo šiestakov prvé miesto obsadil Ivan Bokor, ktorý tiež postúpil do obvodovej súťaže.

Zo siedmakov najlepšie výsledky dosiahla Maja Končeková, ktorá obsadila druhé miesto.

Z ôsmakov Denis Kutálek obsadil druhé miesto a  Ján Hlavatý tretie miesto. Obaja žiaci postúpili do obvodovej súťaže.

Okresná súťaž z matematiky

V sobotu 25.02.2017 roku v Kovačici bola okresná súťaž z matematiky. Z našej školy súťažili žiaci IV., V., VI. a VII. ročníka. Sú to žiaci Natália Sojáková IV.1, Boris Cicka IV.2, Vladislav Urban IV.3, Michael Kotváš V.1, Miroslav Mikuláš V.2, Andrej Trnovský V.2, Ivan Bokor VI.1, Svetlana Sládečeková VI.2, Gabriel Petráš VI.3 a Dušan Ďuriš VII.3.

Výsledky sú nasledovné:

piatak Miroslav Mikuláš bol pochválený za dosiahnutý úspech, Svetlana Sládečeková obsadila 3. miesto a Ivan Bokor 1. miesto v kategórii šiestakov.

Okresná súťaž z anglického jazyka

Okresná súťaž z anglického jazyka pre ôsmakov, ktorá sa konala 25. februára 2017, obsahovala mnoho organizačných chýb, test obsahoval typografické chyby a úlohy neboli zladené s touto vekovou skupinou. Až v 80 percent okresov Srbska ani jeden žiak nepostúpil do vyššej súťaže.  Pre tieto dôvody  Združenie učiteľov cudzích jazykov a literatúr Srbska, ktoré bolo organizátorom súťaže, zaslalo Ministerstvu školstva, vedy a technologického rozvoja žiadosť o opakovanie okresnej súťaže. Ministerstvo pozorne preskúmalo návrh. Bohužiaľ, kalendár súťaží je urobený tak, že opakovanie by  sa prelínalo s inými udalosťami, takže neexistuje žiadna možnosť opakovania testu.

Rozčarovaní rodičia, učitelia a predovšetkým žiaci čakajú na rozhodnutie Ministerstva o ďaľšom osude tejto nepríjemnej situácie.

 

This function has been disabled for .