ZBER BATÉRIÍ NA NAŠEJ ŠKOLE

Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že sa odo dnes na našej škole bude konať zber batérií na recykláciu.Zberná nádob sa nachádza na vchode do školy a tu môžete vhadzovať použité batérie. Prosíme vás, oznámte svojim príbuznym, priateľom, susedovcom, aby použité batérie nevyhadzovali spolu s iným odpadom do jedného vreca, ale aby ich zbierali a priniesli, alebo poslali po našich žiakoch do školy, kde sa teraz nachádza vhodné miesto na ich odkladanie. Zbernú nádob na batérie vypracovali členovia Ekologického hnutia Padina (EKOP – https://www.facebook.com/ekoloski.pokret.padina/) a odovzdali ju našim žiakom – ochrancom prírody, ale aj všetkým nám – Padinčanom.Potom sa tie baterky budú v spolupráci s EKOP-om odovzdávať firme, ktorá sa zaoberá ich ekologickým spracovaním a upravovaním. Prečo je dôležité, aby sme batérie nevyhadzovali spolu s iným odpadom?Batérie obsahujú mnoho ťažkých kovov, ako sú olovo, ortuť, kadmium, či kyselinu sírovú, ktoré sú karcinogénne. V prípade, že sa tieto toxické látky nekontrolovane uvoľnia napr. do pôdy alebo do podzemných vôd, ohrozujú zdravie ľudí a poškodzujú životné prostredie. Preto dbajme, kde ich odkladáme a spoločne ZACHRÁŇME NAŠU PLANÉTU. Ďakujeme!Ochrancovia prírody

Tábornícky oddiel ” KOVAČICA ”

Prijíma nových členov! Všetkým záujemcom, ktorí majú radi taborovanie, cestovanie, zábavu, chcú získavať nové priateľstvá, vedomosti a kamarátiť sa s prírodou oznamujeme, že zápis nových členov bude prebiehať vo štvrtok 8.9. 2022 so začiatkom o 18:00h v sále Miestneho spoločenstva Padina. Stretnutie bude viesť Toman Jaroslav – Mudžo. Začleniť sa možu deti od 1. do 8. ročníka základnej školy. S deťmi na prve stretnutie je potrebné aby prišli aj rodičia kvôli podpisu súhlasu pre maloleté deti.

Začal nový školský rok,

Na školskom dvore boli privítaní všetci žiaci, najprv vypočuli hymnu Republiky Srbska, privítala ich riaditeľka Mária Galasová s učiteľkami nižších ročníkov. V telocvični bývalí štvrtáci prichystali priliehavý program pre prvákov a po programe prváčikovia odišli so svojimi učiteľkami Annou Megovou a Božanou Papou do tried. S rodičmi bola uskutočnená krátka rodičovská porada s psychologičkou Danielou Kukučkovou.

OZNÀMENIE

Od pondelku 05.09. začína s prácou PREDĹŽENÝ POBYT. Doobedu začína od 7:30 do 13:30. Podávať sa budú raňajky, havranka a obed. Po obede od 11:00 do 17:00(obed a havranka). Cena pre jeden deň je 300,00 din. Ohlásiť sa treba pani učiteľky Márii Valentovej na číslo 0652667795.

Milí žiaci,prázdniny sú už čoskoro za nami a začína sa nový školský rok 2022/2023.Brány našej školy sa opäť otvárajú vo štvrtok 1. septembra. Žiaci nižších ročníkov, a teda aj naši prváčikovia, budú privítaní o 7.30 ráno a žiaci vyšších ročníkov o 13. hod. Úspešný a zdarný nový školský rok všetkým praje kolektív ZŠ maršala Tita.

Hlas ľudu

Naši žiaci v najnovšom čísle týždenníka Hlas ľudu. Článok napísali šiestačky Katarína Ušáková a Sára Roháriková.

Letné prázdniny

Drahí žiaci, už je to tu: letné prázdniny klopú na dvere. Posledný vyučovací týždeň je za nami, už sa skončili aj záverečné skúšky ôsmakov, tak teda môžeme si odovzdať žiacke knižky/vysvedčenia a hurá na prázdniny.S tým cieľom sa stretneme ešte zajtra 30. júna: nižšie triedy ráno o 8.00 hod. a vyššie triedy (V., VI. a VII. ročník) o 9.00 hod.Ộsmakom sa vysvedčenia budú odovzdávať na budúci týždeň a o presnom termíne ich oboznámia triedni učitelia.

Humanitárna zbierka pre nášho spoluobčana Jegora

K dobročincom s veľkým srdcom, ktorí sa posledné týždne všetkými možnými spôsobmi usilujú pomôcť nášmu spoluobčanovi, 22-ročnému Jegorovi Mikulášovi, bojujúcemu s vážnym ochorením, sa pripojili aj naši žiaci, ich rodičia, učitelia… Totiž aj na našej škole sa konala zbierka dobrovoľnej finančnej pomoci pre Jegora. Nazbieralo sa 92 680 dinárov a 25 eur, a tak na jeho účet bolo zaplatené úhrnne 94 850 dinárov. Ďakujeme.

This function has been disabled for .