Zima s knihou

V štvrtok 7. marca v padinskej knižnici prebiehalo tradičné podujatie Zima s knihou. Aj v tomto roku organizátormi boli Obecná knižnica Kovačica oddelenie v Padine a Slovenské vydavateľské centrum z Báčského Petrovca. Hostia boli Vladimír Valentík, riaditeľ SVC-a a mladý autor Miroslav Gašpar.Naší žiaci si pripravili a predniesli úryvky z kníh pre deti. Žiaci IV-3 triedy s pani učiteľkou Máriou Kotvášovou hosťom odovzdali malé darčeky, ilustrácie rozprávok z kníh, ktoré SVC vydal v 2018 roku.