Účasť na žiackom súbehu ,,Enegija je svuda oko nas,,

Žiaci ôsmeho ročníka Alen Širka a Zlatko Dubovský, ako i siedmaci Vladimír Šofranko, Pavel Očkaj, Marek Bačúr, Andrej Bačúr, Viktor Petrovič a Ivan Pokorácky sa zúčastnili na projekte, ktorý rozpísal Centrum pre rozvoj a aplikáciu vedy, techniky a informatiky Vojvodiny s podporou Pokrajinového sekretariátu pre vzdelávanie a kultúru, ako i Pokrajinového sekretariátu pre energetiku a nerastné palivá. Žiaci mali za úlohu vymyslieť a spracovať prácu (maketu, prezentáciu, literárnu prácu a iné), ktorou by predstavili spôsoby získavania zelenej energie a prezentovali obnoviteľné zdroje energie. Žiaci ôsmeho ročníka, spolu s ich učiteľmi – mentormi Jánom Sabom a Rastislavom Ušiakom, spracovali maketu veternej elektrárni, ktorá premieňa mechanickú prácu na elektrickú energiu. Na spracovaní datého modela, žiaci usilovne pracovali čoskoro dva mesiace. Výsledok ich práce je ozajstná výroba elektrickej energie na osvetlenie domácnosti. Žiaci siedmeho ročníka konštruovali model získavania „zelenej energie“ na vykurovanie domácnosti pomocou obnoviteľných zdrojov energie (slnka, dažďovej vody, snehu a jednou ideou je pálením alkoholu etanolu). Výhody datého modelu na vykurovanie domácností v porovnaní s fosílnymi palivami (ako čo sú uhlie alebo ropa) sú nasledovné: v prvom rade nevznikajú žiadne emisie škodlivých plynov, ktoré znečisťujú životné prostredie a ohrozujú život na planéte Zemi. Po druhé, je to finančne veľmi výhodné a výhodné pre celú rodinu, áno, umožňuje to výraznú úsporu peňazí.Modelový dom obsahuje aj solárny panel, ako jeden z možných spôsobov získavania zelenej energie bez znečisťovania životného prostredia.Svoje práce žiaci vyšších ročníkov predstavili i žiakom štvrtého ročníka. Výsledky žiackeho súbehu budu zverejnené polovicou decembra. Držíme palce naším usilovným žiakom.