Tvorivé písanie

Padinská knižnica  24.novembra usporiadala   na našej škole dielňu pod názvom TVORIVÉ PÍSANIE, na ktorej sa zúčastnili tak naši žiaci ako aj ich učiteľky. Dielňu viedla prof.PhDr. Marta Součková, PhD.