Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby

Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby

Naši žiaci doteraz boli veľmi úspešní na medzinárodnéj súťaži fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jayzkom slovenským v zahraničí, ktorú každý rok organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na Slovensku.

Tam sme dosiahli nasledovné úspechy:

V roku 2013 boli to traja žiaci:

  • NINA GARAFIÁTOVÁ – 2. miesto v kategórii PORTRÉT – AUTOPORTRÉT
  • JÁN BABUCHNA – 2. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU
  • BLANKA PAVELOVÁ – 3. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU

V roku 2014 víťazi boli až piati žiaci:

  • SÁRA SRNKOVÁ – 1. miesto v kategórii CESTOU
  • VIKTOR VALENTA – 3. miesto v kategórii CESTOU
  • HANA ŠIRKOVÁ – 1. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU
  • HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU
  • DIANA BOBOŠOVÁ – 1. miesto v kategórii MAKRO

V roku 2015 jedna žiačka dostala cenu za najkrajšiu fotografiu a dve žiačky cenu za najlepšie krátke video:

  • DIANA BOBOŠOVÁ – 2. miesto v kategórii MAKRO
  • MARTA ŽIAKOVÁ – 2. miesto za svoje video RIZIK
  • SÁRA MAMOJKOVÁ – 3. miesto za video PRESTÁVKA NA NAŠEJ ŠKOLE

V roku 2016 dve žiačky boli odmenené za svoje fotografie a jeden žiak za krátke video:

  • SVETLANA SLADEČEKOVÁ – 1. miesto v kategórii EXPERIMENT
  • HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii V AKCII
  • ALEKS CICKA – pochválenie

Odmeneným žiakom gratulujeme a prajeme im mnoho úspechov v ďalšom vlastnom umeleckom vyjadrovaní.

Prestávka na našej škole:

 

Rizik: