Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby

Naši žiaci doteraz boli veľmi úspešní na medzinárodnéj súťaži fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jayzkom slovenským v zahraničí, ktorú každý rok organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na Slovensku.

Tam sme dosiahli nasledovné úspechy:

V roku 2013 boli to traja žiaci:

 • NINA GARAFIÁTOVÁ – 2. miesto v kategórii PORTRÉT – AUTOPORTRÉT
 • JÁN BABUCHNA – 2. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU
 • BLANKA PAVELOVÁ – 3. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU

V roku 2014 víťazi boli až piati žiaci:

 • SÁRA SRNKOVÁ – 1. miesto v kategórii CESTOU
 • VIKTOR VALENTA – 3. miesto v kategórii CESTOU
 • HANA ŠIRKOVÁ – 1. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU
 • HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU
 • DIANA BOBOŠOVÁ – 1. miesto v kategórii MAKRO

V roku 2015 jedna žiačka dostala cenu za najkrajšiu fotografiu a dve žiačky cenu za najlepšie krátke video:

 • DIANA BOBOŠOVÁ – 2. miesto v kategórii MAKRO
 • MARTA ŽIAKOVÁ – 2. miesto za svoje video RIZIK
 • SÁRA MAMOJKOVÁ – 3. miesto za video PRESTÁVKA NA NAŠEJ ŠKOLE

V roku 2016 dve žiačky boli odmenené za svoje fotografie a jeden žiak za krátke video:

 • SVETLANA SLADEČEKOVÁ – 1. miesto v kategórii EXPERIMENT
 • HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii V AKCII
 • ALEKS CICKA – pochválenie

Odmeneným žiakom gratulujeme a prajeme im mnoho úspechov v ďalšom vlastnom umeleckom vyjadrovaní.

Prestávka na našej škole:

 

Rizik:

 

no images were found