Poznaj svoju minulosť

Dnes si sily zmerali žiaci základných škôl vo vedomostnom kvíze Poznaj svoju minulosť, ktorý prebiehal v Starej Pazove. Žiaci našej školy obsadili tretie miesto. Blahoželáme žiakom ako i profesorovi Miroslavovi Juricovi

797910 comments2 sharesLikeCommentShare