Podávanie žiadosti o bezplatné učebnice

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že prebieha podávanie žiadosti o bezplatné učebnice pre žiakov základných škôl, ktoré zabezpečuje Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja.Právo na bezplatné učebnice majú:- žiaci pochádzajúci zo sociálne/materiálne ohrozených rodín (potrebné potvrdenie o používaní sociálnych dávok – sociálnej pomoci);- žiaci, ktorí výučbu sledujú podľa individuálneho vzdelávacieho programu – IOP (žiakov prihlasujú ich triedni učitelia);- žiaci základných škôl, ktorí sú tretím alebo ďalším narodeným dieťaťom v systéme vzdelávania a výchovy. (Potrebné je potvrdenie z príslušnej strednej školy, respektíve fakulty, ktorú súrodenec nevštevuje, že je riadnym žiakom tej školy/fakulty. Pre súrodencov, ktorí sú žiakmi našej školy toto potvrdenie vybavuje škola).Prihlásiť sa treba u administratívneho pracovníka našej školy najneskoršie do 25. marca 2022.