Od tohto školského roka naši prváci majú nový predmet na škole – tzv. projektovú výuku. V rámci tohto predmetu sa môžu spracúvať rozličné témy. Učiteľky I.1 a I.3 triedy, Mária Valentová a Anna Megová, si zvolili tému Ročné obdobia a učiteľka I. 2 triedy Erka Nemogová si vybrala tému Keď narastiem budem. Týmito témami sa budeme zaoberať počas celého školského roka. Žiaci I.3  boli v parku a všímali si zmeny prírody v jeseň. Zbierali listy a šušky. Z jesenných plodov robili rôzne zvieratká. Urobili peknú výstavu svojich prác. Polovicou októbra žiaci I.2 tredy boli u rodine Mikulášovej presádzať šalát. Táto rodina sa zaoberá pestovanímViacej…

Pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov vo štvrtok 8. novembra sme na našej škole privítali pedagógov zo všetkých škôl v našom okrese. Učitelia mali príležitosť priateliť sa pri rôznych aktivitách, najmä športových, ale aj vymeniť si skúsenosti a nadviazať spoluprácu. FotografieViacej…

Tohtoročné súťaže zo športu otvorili naši atléti už v septembri. Nasledovali súťaže v plávaní, stolnom tenise, vo futbale. Nesklamali nás a priniesli pekné výsledky. Máme nádej, že pohár najlepšej školy kovačického okresu v športe znovu bude krášliť miestnosti našej školy. Gratulujeme žiakom, ktorí boli úspešní, iným prajeme viac šťastia a zdaru v ďalších súťaženiach. Výsledky sú nasledovné: Okresná suťaž z atletiky – 24. september 2018  60 m beh                                                            100 m beh Marta Šimáková VI-2, 2. miesto       Viacej…

Učiteľ Predmet Mesiac Týždeň v mesiaci Trieda Anka Tomeková Jarmila Husáriková Anna Halajová slovenský jazyk apríl máj 2. 2. III.1 III.2 III.3 Božena Holubeková Zuzana Valentová Mária Kotvášová   slovenský jazyk október december marec máj 2. 1. 2. 2. IV.1 IV.2 IV.3 Božena Holubeková Zuzana Valentová Mária Kotvášová   matematika november december marec máj 2. 2. 4. 3. IV.1 IV.2 IV.3 Snežana Kotvášová srbský jazyk november apríl 2. 3. III.1,III.2,III.3 Zuzana Kotvášová slovenský jazyk október november marec máj 2. 4. 2. 4. V.2,VI.2,VII.2,VII.3,VIII.3 Jaroslava Staňová slovenský jazyk október november marec máj 2. 4. 2. 4. V.1,VI.1,VII.1,VIII.1,VIII.2 Jana Štaubová slovenský jazyk október december marec máj 3.Viacej…

Tvorba hniezdnych podmienok patrí k najstarším metódam ochrany vtáctva. V minulom školskom roku sa vďaka našim environmentalistom uskutočnila prvá fáza projektu výroby vtáčích búd a v sobotu 3. novembra prebiehala záverečná fáza – umiestňovanie týchto umelých hniezd na rozličných lokáciách v Padine. Žiaci spolu s vedúcimi environmentálneho krúžku a v spolupráci s Ekologickým hnutím Padina umiestňovali búdy po stromoch v areáli školy a pred školou, pred cintorínom a v areáli Loveckého domu.   Ešte raz srdečná vďaka patrí sponzorom, ktorí nám zabezpečili potrebný materiál na výrobu búd: podnikom Unibau, Padina komerc – Gustav a Probeton ako aj nášmu spolupracovníkovi, kameramanovi Vladimírovi Kuchárikovi, ktorý celý priebehViacej…

Poriadok, čistota a kultúra prostredia je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu, svojej dedine. Naším dobrým zvykom je už tradičné jesenné upratovanie. Dnes všetci spoločným úsilím chceme dosiahnuť poriadok a čistotu a preto upratujeme nádvorie školy, park pred školou, kostolnú záhradku, mladší žiaci vysádzajú kvety, starší zametajú opadané lístie a aj učitelia im pri tom pomáhajú. Jesenné upratovanie – fotografie    Viacej…

Najväčšieho atletického podujatia v Európe pod názvom Kros RTS-a sa v piatok 26. októbra zúčastnili aj žiaci našej školy. Tohtoročné jesenné preteky sa uskutočnili za príjemného slnečného počasia v parku pred školou. FotografieViacej…

Náš piatak Teofil Marček získal 3. cenu odbornej poroty a ôsmačka Marta Marčeková cenu obecenstva na 26. vojvodinskom Festivale slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 28. októbra v Kovačici.   Gratulujeme!Viacej…