Naši žiaci doteraz boli veľmi úspešní na medzinárodnéj súťaži fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jayzkom slovenským v zahraničí, ktorú každý rok organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na Slovensku. Tam sme dosiahli nasledovné úspechy: V roku 2013 boli to traja žiaci: NINA GARAFIÁTOVÁ – 2. miesto v kategórii PORTRÉT – AUTOPORTRÉT JÁN BABUCHNA – 2. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU BLANKA PAVELOVÁ – 3. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU V roku 2014 víťazi boli až piati žiaci: SÁRA SRNKOVÁ – 1. miesto v kategórii CESTOU VIKTOR VALENTA – 3. miesto v kategórii CESTOU HANA ŠIRKOVÁ – 1. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHUViacej…

Ritmička sekcija u Osnovnoj školi ,,Maršal Tito” realizovala je svoje aktivnosti učešćem učenika na priredbama tokom školske godine. Aktivna je bila grupa devojčica V-VI razreda koja je nekoliko puta nastupala na priredbama posvećenim učenicima i roditeljima. Tu su i grupe devojčica I-II razreda, kao i II-III razreda. Članice ritmičke sekcije učestvovale su na školskim priredbama povodom primanja đaka prvaka u  Dečji savez, proslave Dana škole, Božića, i drugih priredbi. Nastavnice zadužene za ovu sekciju su Snežana Kotvaš i Jarmila Kotvaš Husarik.   autor teksta: Marija KotvašViacej…

Folklórny krúžok Základnej školy maršala Tita v Padine pracuje nepretržite a vždy sa zúčastňuje na rôznych podujatiach. Každoročne predstavuje školu na Obecnej prehliadke chórov, folklórov a orchestrov, zúčastňuje sa na DFF Zlatá brána v Kysáči, ako i na rôznych kultúrno-umeleckých programoch v našej osade. Tiež sa Detský folklórny súbor našej školy prezentoval aj v zahraničí a to v Slovenskej republike, v Bratislave, Banskej Bystrici, Tlmačoch, Starom Tekove a iných mestách. V minulom školskom roku sa folklórny krúžok zúčastnil na 21. ročníku regionálnej prehliadky ľudovej slovesnosti detí základných škôl ČRIEPKY 2017, ktorá sa uskutočnila 28. mája v Tlmačoch. Choreografi sú naši učitelia, ktorí si vážia ľudovú kultúru a predovšetkým sa snažia zachovať naše padinské zvyky a obyčaje, piesne a tance. V školskom rokuViacej…