V sobotu 8. apríla 2017 sa uskutočnila okresná súťažná prehliadka hudobnej tvorivosti žiakov a učiteľov základných škôl Okresu Kovačica. Z našej školy na zúčastnili nasledovné krúžky: -chór nižších ročníkov pod vedením učiteľa hudobnej kultúry Pavla Tomáša st. -spevácka dievčenská skupina pod vedením učiteľa hudobnej kultúry Pavla Tomáša st. -orchester žiakov pod taktovkou učiteľa hudobnej kultúry Pavla Tomáša ml. -folklórna skupina žiakov prvákov, ktorú nacvičovala učiteľka Anna Halajová -folklórna skupina žiakov tretiakov, ktorú nacvičovala tiež učiteľka Anna Halajová -folklórna skupina dievčat šiesteho a siedmeho ročníka, ktorú nacvičil učiteľ Janko Kolárik.Viacej…

V sobotu 25. marca štyria naši žiaci účinkovali na druhom Šachovom turnaji Mateja Čániho v Bačskom Petrovci.  Získali pozoruhodné výsledky a domov si odniesli dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Sú to nasledovní žiaci: Marko Valenta V.1 obsadil 1. miesto z piatakov a 3. z vyšších ročníkov Aleksandar Valenta VIII.1 obsadil 1. miesto z ôsmakov Dušan Ďuriš VII.3  obsadil 16. miesto v kategórii vyšších ročníkov Erik Jurica III.1  v kategórii nižších ročníkov zo 40 žiakov obsadil 17. miesto a v kategórii žiakov 3. ročníka obsadil 9. miesto. Žiakov na turnaj priprávali učitelia Pavel Krížov a Miroslav Jurica.    Viacej…

V nedeľu 12. marca 2017 v Uzdine sa usporiadala okresná súťaž zo zemepisu. Na tejto súťaži sa zúčastnili 6 žiaci našej školy zo 7. a 8. ročníka. Všetci dosiahli pekný úspech, zvlášť Sára Kotvášová, žiačka VII.2 triedy, ktorá obsadila 3. miesto. Žiakov  priprávala profesorka zemepisu Vierka Hlavatá.   Viacej…

24. 03. 2017.  u Vršcu održano je takmičenje iz srpskog kao nematernjeg jezik na okružnom nivou. Predstavnici naše škole na ovom takmičenju bili su učenici VII (Sanja Petraš VII1, Anabela Muminović VII1, Martina Stanjo VII2, Jana Njemoga VII3 i Miroslav Dišpiter VII3) i VIII razreda (Dana Marušnjik VIII1, Dajana Šimak VIII1, Andrej Šajben VIII1 i Vanesa Marko VIII2). Oni najuspešniji plasirali su se i na republičko takmičenje: VII razredi: A. Muminović – 3. mesto; J. Njemoga  – 3. mesto; M. Dišpiter – pohvala. VIII razredi: D. Marušnjik – 3. mesto; D. Šimak – pohvala; V. Marko – pohvala. Učenike su pripremale nastavnice srpskog jezika Katarina KotvašViacej…

Minister školstva, vedy a technologického rozvoja Srbska Mladen Šarčević navštívil v nedeľu 26. marca našu základnú školu. Kolektív a žiaci ho privítali potleskom a chvíle strávené na našej škole mu spríjemnili krásnym kultúrno-umeleckým programom. Žiaci prezentovali našu školu v ľudových krojoch a to spevom, tancom a recitáciami. Vo svojom príhovore minister Šarčević vyzdvihol význam vzdelávania sa v materinskom jazyku a povedal, že je to niečo, na čo Srbsko má byť pyšné  a tiež zahlásil reformu vzdelávania, ktorá nastúpi od nasledovného školského roku. Počas obchôdzky školy sa s riaditeľkou, ale i s učiteľmi, rozprával o problémoch a potrebách našej školy.       Viacej…

Spolupráca našej školy so SECAV v Padine je na vysokej úrovni. Náboženstvo sa u nás vyučuje od 2001. roku. S účelom pomôcť našej škole a skvalitniť vyučovanie náboženstva, ale aj iných predmetov, cirkev nám darovala televízor a DVD.    Viacej…

Na okresnej súťaži v malom futbale, ktorá sa uskutočnila 6. marca v Debeľači sa zúčastnilo aj chlapčenské aj dievčenské futbalové družstvo z našej školy a obidve družstvá obsadili pozoruhodné prvé miesto, čím postúpili do ďalšej, obvodovej súťaže, ktorá sa uskutočnila 15. marca pre chlapčenské a 16. marca pre dievčenské družstvá v Kovíne. Na obvodovej súťaži si naše futbalistky domov odniesli pohár za obsadené druhé miesto. Gratulujeme!                                      Viacej…

U cilju ostvarivanja što kvalitetnijeg učešća učenika u celokupnom životu i radu škole, 2006. godine, oformljen je Učenički parlament. Parlament čine po dva predstavnika iz sedmog i osmog razreda kao i predstavnici specijalnog odeljenja u našoj školi. Sami članovi Učeničkog parlamenta na prvoj sednici usvajaju Poslovnik o radu UP, vrše izbor predsednika, njegovog zamenika i zapisničara. Učenički parlament je institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču. U okviru učeničkog parlamenta biće zastupljene aktivnosti i delatnosti vršnjačkog tima. Radom Učeničkog parlamenta rukovode: Katarina Kotvaš, Nataša Stvorec i LidijaViacej…

Dňa 16. marca sa aj na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž z matematiky pod názvom Kengura bez hraníc. Súťaže sa zúčastnili 72 žiaci z našej školy od prvého po ôsmy ročník. O aktuálnych informáciách o súťaži sa môžete dozvedieť na webovej stránke http://kengur.dms.rsViacej…

Dňa 5.marca 2017. roku sa uskutočnila okresná suťaž z dejepisu. Naši žiaci dosiahli nasledovné úspechy: Z piatakov prvé miesto obsadil Timotej Matuľa, ktorý postúpil aj do ďalšej súťaže. Tretie miesto získala Diana Petrášová. Zo šiestakov prvé miesto obsadil Ivan Bokor, ktorý tiež postúpil do obvodovej súťaže. Zo siedmakov najlepšie výsledky dosiahla Maja Končeková, ktorá obsadila druhé miesto. Z ôsmakov Denis Kutálek obsadil druhé miesto a  Ján Hlavatý tretie miesto. Obaja žiaci postúpili do obvodovej súťaže.Viacej…