Účelom environmentálneho krúžku je motivovať žiakov a základnou úlohou je vytvoriť podmienky na aktívne a kreatívne trávenie voľného času v rámci mimoškolských aktivít, ako aj zúčastňovať sa v rozličných podujatiach upravovania verejných priestorov významných pre všetkých našich spoluobčanov. Cieľom tohto krúžku, v ktorom sú zapojení žiaci vyšších tried, je v prvom rade zvýšenie ich ekologického povedomia, ochrana životného prostredia a zlepšenie miestnych životných podmienok. Globálnym problémom, s ktorým sa čoraz častejšie stretávame je človekova nedbanlivosť vo vzťahu k prírode a k svojmu okoliu, v ktorom žije, preto je prvoradým cieľom tohto krúžku zvýšenie povedomia žiakov o význame ochrany a záchrany, tak prírody ako i rôznychViacej…

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici aj tohto roku organizovalo súťaž v digitálnej fotografii a krátkej filmovej tvorbe. Na súťaži sa zúčastnili žiaci slovenských škôl z Chorvátska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska. Zaslali spolu 309 fotografií a 55 filmov. Naši žiaci aj tentokrát získali pozoruhodné výsledky: Helena Mužinićová obsadila 2. miesto v kategórii KRAJINA, Anabela Muminovićová obsadila 3. miesto v kategórii EXPERIMENT a Svetlana Sladečeková získala špeciálnu cenu za celkovú kolekciu autorských fotografií – CENU REKTORA. Tieto žiačky so svojou učiteľkou Elenou Tomášovou boli pozvané na trojdňový pobyt do Banskej Bystrice na Slovensku od 12. do 15. júna. Dostali tamViacej…

Dňa 12.06.2017. roku naši najúspešnejší žiaci a ich profesori navštívili Športovo-rekreačné stredisko Relax v Kovačici, kde boli odmenení za svoje úspechy, ktoré dosiahli v tomto školskom roku. Po krátkom úvodnom slove predsedu obce, každý odmenený bol pozvaný prevzať si svoj priliehavý darček. Boli to žiaci ôsmaci, ktorí dostali Vukov diplom: Dajana Šimáková, Andrej Šajben, Alexander Valenta, Vanesa Marková, Anna Sojáková, Anastásia Chrťanová a Helena Mužinićová. Z nich najúspešnejšou bola Vanesa Marková, ktorá bola odmenená i ako žiačka generácie. Okrem ôsmakov, za pozoruhodný úspech na republikových súťažiach odmenení boli nasledovní žiaci: Valentína Đurovićová – slov. j., Miroslav Dišpiter – srb. j., Jana Nemogová – srb. j., VanesaViacej…

Na okresnej výtvarnej súťaži pod názvom Krv život znamená naše piatačky boli odmenené za svoje výkresy. Sú to Nataša Pavelová a Ivana Babinková. Ich práce postúpili do republikovej súťaže do Belehradu.Viacej…

Naši žiaci pod vedením učiteľky výtvarnej kultúry Eleny Tomášovej urobili výstavu vlastných fotografií. Autorami fotografií sú: Andrej Trnovský, Svetlana Sladečeková, Anabela Muminovićová, Lýdia Petrášová, Sára Kotvášová, Marta Kotvášová, Andrea Ľauková a Jana Holubeková. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Viacej…

Divadelné predstavenie O dvanástich mesiačikoch  v podaní našich tretiakov sa zúčastnilo na 24. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ, ktorá prebiehala počas minulého víkendu v Starej Pazove.  Naši divadelníci si domov odniesli pozoruhodné odmeny:   Divadlo O dvanástich mesiačikoch získalo tretiu cenu, čiže bronzovú plaketu, v konkurencii 13 súťažiacich predstavení. Adriana Čížiková získala cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu za stvárnenie postavy Marušky. Martin Labát získal cenu za najúspešnejšiu scénografiu a tiež i cenu za osobitný autorský prístup k divadlu. Dajana Ľauková a Jana Holíková získali špeciálne ceny za herecký výkon Detská porota odmenila Jovana Aleksa Radovića a Dajanu Ľaukovú za stvárnenie úloh Apríla a macochy. Blahoželáme!   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included”Viacej…

V stredu, 31.mája sa ôsmaci so slzami v očiach rozlúčili aj so svojimi učiteľmi. Usporiadali krátky program, na ktorom sa im poďakovali za všetky vedomosti, ktoré im učitelia bezpodmienečne odovzdávali, za ich trpezlivosť, zhovievavosť a ochotu kedykoľvek vyjsť v ústrety a pomôcť. V mene celého kolektívu im riaditeľka zaželala veľa úspechu na záverečných skúškach a pri zápise do stredných škôl a tiež im popriala, aby sa v živote nikdy nevzdávali, borili sa vpred a dosiahli všetko to, po čom túžia.   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Viacej…

Aj naši ôsmaci sa v piatok 19. mája presne o 12. hodine pripojili veľkému európskemu podujatiu pod názvom European Quadrille Dance Festival alebo Maturitný tanec v Srbsku a spolu s ostatnými maturantmi základných škôl v kovačickom okrese a s maturantmi gymnázia sa pokúsili získať Guinnessov  rekord, keď ide o najpočetnejší simultánny tanec na svete. Tanec sa uskutočnil na kovačickej promenáde pred budovou obce. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Viacej…

Dňa 18. mája sa v parku pred školou uskutočnil už tradičný Maškarný ples. Žiaci nižších ročníkov so svojimi mamičkami si pripravili nádherné masky od výmyslu sveta. Bolo ich až 77. Krásne princezné, zvieratká, piráti, kvety, cukríky, spidermansi sa predstavili obecenstvu . Po prezentácii každá  maska bola odmenená skromným darčekom, ktorý pripravil Detský zväz, ktorý je i organizátorom tejto manifestácie. Všetkým maskám veľmi pekne ďakujeme, že prišli a urobili tento deň nekaždodenným. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Viacej…