Oznámenie pre ôsmakov

Oznamujeme rodičom a žiakom,že od 06.februára začnú prípravné hodiny pre záverečné skúšky v školskom roku 2022/2023.