Obvodová súťaž v stolnom tenise

Žiačky našej školy, stolnotenistky Maja Vaňová a Jana Havelová sa zúčastnili na obvodovej súťaži vo Vršci, 04.novembra. Dosiahli výnimočné výsledky, v skupinovej hre obsadili prvé miesto a v jednotliveckej kategórii Jana Havelová obsadila tiež prvé miesto.Gratulujeme!