Oblastná súťaž z chémie

Na oblastnej súťaži z chémie, ktorá sa uskutočnila dnes vo Vršci náš siedmak Daniel Krasko obsadil 1. miesto. Na súťaži sa zúčastnil aj ôsmak Filip Matuľa, ktorý získal pochvalu za účasť. Gratulujeme žiakom, ako aj učiteľovi Jánovi Sabovi, ktorý ich na súťaž priprával.