Obecna sutaž z techniky

Na obecnej súťaži z predmetu technika a technológia, ktorá sa v piatok 10. marca uskutočnila v Idvore, sa zúčastnili siedmi žiaci z našej školy. Z piatakov Ivan Holúbek a Ivana Hlavčová. Šiestak Michajlo Brezina obsadil 2. miesto a siedmak Pavel Očkaj taktiež 2. miesto. Ôsmaci boli tiež veľmi úspešní a obsadili: 1. miesto Alen Širka, Zlatko Dubovský 2. miesto a Ján Kotváš 3. miesto. Priprávali ich učitelia techniky a technológie Ľudmila Dubovská, Rastislav Ušiak a Jano Sabo. Gratulujeme učiteľom a žiakom.