Obecná súťaž z dejepisu v Uzdine

Ďaľší úspech naších žiakov, dnes z dejepisu. Na súťaži 26. februára sa zúčastnili deviati žiaci našej školy. Siedmak Matia Bokor obsadil prvé miesto, šiestak Darko Šimak prvé miesto, piatačka Tea Trnovská obsadila druhé miesto. Zúčastnili sa aj nasledovní žiaci: piataci Vladimír Hučka, Azra Pavelová, Tatiana Sváková, šiestak Janko Pavelka, siedmak Pavel Očkaj a ôsmak Alen Širka. Žiakov chystali učitelia Miroslav Jurica a Vladimír Halaj. Gratulujeme žiakom a učiteľom!