Matematický klokan

Matematický klokan – Kengur bez granicaNaši žiaci sa aj tento rok zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete, ktorá je nám známa ako ,,Kengur bez granica“. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. 58 našich žiakov dnes 17. marca od 10 hod. vypracovávali úlohy z matematiky spolu so svojimi vrstovníkmi z celého sveta.Základným cieľom Matematického klokanu je popularizovať matematiku a zvýšiť u detí záujem tak o matematiku, ako aj o iné prírodné vedy. Cieľom je aj rozvíjanie logického myslenia, porozumenia úloh a uplatnenia získaných vedomostí z matematiky. Pritom je to súťaž, ktorá nie je určená iba pre najlepších, najtelentovanejších matematikov, ale jej cieľom je priblížiť túto vedu čím väčšiemu počtu žiakov, ukázať im, že matematika môže byť aj zaujímavá a presvedčiť ich o tom, že pri riešení rôznych netradičných úloh, ktoré si vyžadujú predovšetkým logické uvažovanie, môže každý zažiť radosť z úspechu.