Kovačická mozaika

Na literárno-informatickom súbehu Kovačická mozaika 2017, ktorý každoročne vyhlasuje Obecná knižnica Kovačica, aj naše  siedmačky Tina Trnovská  a Anabela Muminovićová získali odmeny. Tina získala pre svoju prózu tretiu cenu a Anabela pre svoju prozaickú prácu prvú cenu.  Odmenená je aj ich profesorka Jaroslava Staňová. Odmeny im udelili 23. apríla v Svetový deň knihy v kovačickom Miestnom spoločenstve.

Gratulujeme!