Kovačická mozaika 2018

Obecná knižnica v Kovačici  12. mája usporiadala vyhodnotenie 10. ročníka literárno-počítačovej súťaže Kovačická mozaika 2018. Odmenení boli i naši žiaci. V kategórii žiakov nižších ročníkov základných škôl Nataša Staňová získala tretiu cenu pre svoju prozaickú prácu. V kategórii vyšších ročníkov tiež pre prozaické práce Daniel Povolný získal tretiu cenu a Valentina Đurovićová prvú cenu. Žiaci VI.2 triedy boli odmenení pre film pod názvom Namiesto lektúry. Odmenená je aj profesorka Jaroslava Staňová.

 

Gratulujeme našim tvorivým žiakom ako aj ich učiteľkám, ktoré tú ich tvorivosť vedeli postrehnúť, Zuzane Kotvášovej, Zuzane Valentovej a Jaroslave Staňovej.