Hlas ľudu

Naši žiaci v najnovšom čísle týždenníka Hlas ľudu. Článok napísali šiestačky Katarína Ušáková a Sára Roháriková.