Ekobontón I.2 triedy

Noví členovia environmentálneho krúžku, žiaci I.2 triedy, nahrali krásne video pre súťaž pod názvom Ne prljaj. nemaš izgovor! – Izazov.

Idea a organizácia: Erka Nemogová
Herci: žiaci I.2 triedy
Video: Marko Markov​
Montáž: Martin Labát

Toto je ich ekobontón: