Takmičenje iz srpskog kao nematernjeg jezika

24. 03. 2017.  u Vršcu održano je takmičenje iz srpskog kao nematernjeg jezik na okružnom nivou. Predstavnici naše škole na ovom takmičenju bili su učenici VII (Sanja Petraš VII1, Anabela Muminović VII1, Martina Stanjo VII2, Jana Njemoga VII3 i Miroslav Dišpiter VII3) i VIII razreda (Dana Marušnjik VIII1, Dajana Šimak VIII1, Andrej Šajben VIII1 i Vanesa Marko VIII2). Oni najuspešniji plasirali su se i na republičko takmičenje:

VII razredi:

A. Muminović – 3. mesto;

J. Njemoga  – 3. mesto;

M. Dišpiter – pohvala.

VIII razredi:

D. Marušnjik – 3. mesto;

D. Šimak – pohvala;

V. Marko – pohvala.

Učenike su pripremale nastavnice srpskog jezika Katarina Kotvaš i Ljudmila Dubovski.

 

Spolupráca so SECAV

Spolupráca našej školy so SECAV v Padine je na vysokej úrovni. Náboženstvo sa u nás vyučuje od 2001. roku. S účelom pomôcť našej škole a skvalitniť vyučovanie náboženstva, ale aj iných predmetov, cirkev nám darovala televízor a DVD.

 

 

Žiacky parmalent pre školský rok 2022/2023

Žiacky parlament vznikol 2006. roku s cieľom dosiahnuť čím kvalitnejšiu účasť žiakov pri plánovaní a realizácii školského života a práce školy.

Parlament tvoria predstavitelia siedmeho a ôsmeho ročníka ako aj predstaviteľ špeciálnej triedy našej školy. Členovia Žiackeho parlamentu si na prvom zasadnutí sami vynesú Rokovací poriadok ŽP, zvolia predsedu, podpredsedu a zapisovateľa.

Žiacky parlament je inštitúcia, ktorá poskytuje žiakom demokratický spôsob združovania sa za účelom zastupovania záujmov všetkých žiakov školy, ako aj participáciu žiakov pri rozhodovaní, ktoré sa ich priamo dotýka.

V rámci žiackeho parlamentu budú zastúpené tiež aktivity a činnosti rovesníckeho tímu. 

Žiaci členovia parlamentu:

VII-1 – Iveta Bokorová a Hana Strehovská

VII-2 – Jani Hlavatý a Andrej Bačúr

VIII  špeciálna trieda – Jaroslav Živojnov

VIII-1 – Jana Havelová a Daniel Krasko

VIII-2 – Anna Hlavčová a Nataly Kotvašová

Predsedom ŽP v tomto školskom roku je Daniel Krasko, podpredsedníčkou Anna Hlavčová a zapisovateľkou Hana Strehovská.

Prácu Žiackeho parlamentu vedú učiteľky Katarína Kotvášová – koordinátorka, Anna Povolná a Evka Karkušová.

Kengura bez hraníc

Dňa 16. marca sa aj na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž z matematiky pod názvom Kengura bez hraníc. Súťaže sa zúčastnili 72 žiaci z našej školy od prvého po ôsmy ročník. O aktuálnych informáciách o súťaži sa môžete dozvedieť na webovej stránke http://kengur.dms.rs

Súťaž Kengura bez hraníc

Okresná súťaž z dejepisu

Dňa 5.marca 2017. roku sa uskutočnila okresná suťaž z dejepisu. Naši žiaci dosiahli nasledovné úspechy:

Z piatakov prvé miesto obsadil Timotej Matuľa, ktorý postúpil aj do ďalšej súťaže. Tretie miesto získala Diana Petrášová.

Zo šiestakov prvé miesto obsadil Ivan Bokor, ktorý tiež postúpil do obvodovej súťaže.

Zo siedmakov najlepšie výsledky dosiahla Maja Končeková, ktorá obsadila druhé miesto.

Z ôsmakov Denis Kutálek obsadil druhé miesto a  Ján Hlavatý tretie miesto. Obaja žiaci postúpili do obvodovej súťaže.

Okresná súťaž z matematiky

V sobotu 25.02.2017 roku v Kovačici bola okresná súťaž z matematiky. Z našej školy súťažili žiaci IV., V., VI. a VII. ročníka. Sú to žiaci Natália Sojáková IV.1, Boris Cicka IV.2, Vladislav Urban IV.3, Michael Kotváš V.1, Miroslav Mikuláš V.2, Andrej Trnovský V.2, Ivan Bokor VI.1, Svetlana Sládečeková VI.2, Gabriel Petráš VI.3 a Dušan Ďuriš VII.3.

Výsledky sú nasledovné:

piatak Miroslav Mikuláš bol pochválený za dosiahnutý úspech, Svetlana Sládečeková obsadila 3. miesto a Ivan Bokor 1. miesto v kategórii šiestakov.

Okresná súťaž z anglického jazyka

Okresná súťaž z anglického jazyka pre ôsmakov, ktorá sa konala 25. februára 2017, obsahovala mnoho organizačných chýb, test obsahoval typografické chyby a úlohy neboli zladené s touto vekovou skupinou. Až v 80 percent okresov Srbska ani jeden žiak nepostúpil do vyššej súťaže.  Pre tieto dôvody  Združenie učiteľov cudzích jazykov a literatúr Srbska, ktoré bolo organizátorom súťaže, zaslalo Ministerstvu školstva, vedy a technologického rozvoja žiadosť o opakovanie okresnej súťaže. Ministerstvo pozorne preskúmalo návrh. Bohužiaľ, kalendár súťaží je urobený tak, že opakovanie by  sa prelínalo s inými udalosťami, takže neexistuje žiadna možnosť opakovania testu.

Rozčarovaní rodičia, učitelia a predovšetkým žiaci čakajú na rozhodnutie Ministerstva o ďaľšom osude tejto nepríjemnej situácie.

 

This function has been disabled for .