Galéria

MIadí literáti na SIovensku Za námi je uspešná reaIizácia a vyhodnotenie 27. ročníka suťaže, Prečo mám rád sIovenčinu, prečo mám rád SIovensko na škoIský 2018/2019.rok, ktorá sa diaIa 23. mája v Nových Zámkoch na SIovensku.V tomto škoIskom roku ako aj v predošIých rokoch v štyroch kategóriách učinkovaIi literáti zo zahraničia s prostredí, kde sa deti vyučuju po sIovenský,pokým prvé tri kategórie patriIi žiakom a učiteľom z územia Siovenska. BoIa to ceIosIovenská Iiterárna súťaž s medzinárodnou učasťou.Tak sa v tomto roku zučastniIi žiaci a učiteIia z Madarska, Chorvátska, Rumunska a Srbska.Zo Srbska učinkovaIi žiaci a učiteIia zo ZákIadných škôI z Báčskeho Petrovca, Kysaču, Pivnice, Kovačice aViacej…

Maturanti základných škôl z celej obce tancovali quadrille – štvorylku a tiež srbské kolo. Boli tu i naši ôsmaci. Do kola sa chytalo 300 mladých maturantov a veľkých maturantov, ktorí na záver pustili do vzduchu balóny so svojimi želaniami. Bol to emotívny koniec jedného školenia a začiatok nejakého nového životného úseku. Po tanci si ôsmaci obzreli kovačické gymnázium, kde im premietli kratší film o škole a predviedli viaceré ukážkové cvičenia.Viacej…

V prvý májový víkend, Detský folklórny súbor Holubička, pobudol na Slovensku v Trenčianskej Turnej. Bola to spätná návšteva, keďže minuloročné padinské oslavy spestril Detský folklórny súbor Štvorlístok . Počas pobytu na Slovensku, Holubičkári vystupovali v piatok na programe venovanom žiakom materskej školy, základnej školy ako i ich učiteľom. Hostia mali predniesť dvadsať minútový program. Okrem Holubičky na 20. ročníku Detského folklóreho festivalu učinkoval i súbor Leváranek zo Záhoria. Domáci súbor Štvorlístok tento rok má dve veľké oslavy, 35 rokov pôsobenia Detského folklórneho súbou Švorlístok a 20. ročník, už spomenutého festivalu. V piatok po ukončení programu, všetci učinkujúci sa zoskupili a učili sme sa tance, ktoréViacej…

Svetový deň Zeme Dňa 22. apríla si celosvetovo pripomíname sviatok našej modrej planéty Deň Zeme. Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie ekostopy na životnom prostredí a zdraví našej planéty. Záleží len na nás, koľko si z nej „odhryzieme“ pre seba a koľko necháme budúcim generáciam, lebo máme iba jednu planétu. Keďže na planéte nás v súčasnosti žije približne 6,5 miliárd, prírodné zdroje spotrebúvame rýchlejšie ako sa dokážu obnoviť. Siahame na dno zásob a preto je tu Deň Zeme, abyViacej…

Spolupráca rodičov a našej školy vždy bola na vysokej úrovni. Každoročne sa rodičia snažia, aby sa vylepšili podmienky, pre vzdelávanie svojích detí.Tentokrát, človek s veľkým srdcom a neúnavnými rukami bol, rodič Pavel Hučka. Pavel Hučka a jeho kolegovia, utvorili nám učebňu v prírode, kde žiaci budú môcť tráviť čas v peknom prostredí a pekné chvíle vo výučbe. Zariadili pieskovisko, kde umiestnili nový piesok, ako i fudbalové ihrisko. Urobili nám obrovskú radosť, za čo im zo srdca ďakujeme.Viacej…

Deti majú rady Veľkú noc preto, že je spojená s množstvom zvykov a tradícii, ktoré sa im páčia. Samozrejme nezabúdame na to, že je to najstarší a najvýznamnejší sviatok. Žiaci našej školy majú šikovné ručičky, preto sa pustili do práce. Spolu so svojou pani učiteľkou Elzinou Murtezaniovou urobili nástennú tabuľu na tému Veľká noc, a tiež spracovali tému Ktoré zviera mám rád. Tvorivé nápady sú vždy prítomné a krásne výsledky sú tuná.Viacej…

Oddiel skautov Jánošík, nás navštívil v stredu 10. apríla a urobil prezentáciu pre žiakov nižších ročníkov. Zápis nových členov sa bude konať v nedeľu 14. apríla o 15. hodine na detskom ihrisku, v Havelovom parku. V prípade dažďa, zápis sa odloží.Viacej…

V nedeľu 14. apríla sa uskutoční obvodová súťaž z biológie. Naša škola bude mať tú príležitosť privítať najlepších žiakov z celého južného Banátu. Všetkým zúčastneným žiakom prajeme veľa šťastia pri riešení úloh.Viacej…

Aj ked´sa o drogách veľa a často hovorí, myslíme si, že je naozaj nutné, aby žiaci a učitelia túto problematiku spoznali viac.V rámci protidrogovej prevencie si žiaci siedmého ročníka vypočuli prednášku pod názvom Droga – Ne, škola Da.Prednášatelky boli Ana Kurai a Jelena Anđelkovićová z Pančeva.Viacej…

Dňa 8. apríla nás navštívilo divadielko pre deti zo Zreňaninu.Každoročne prichádzajú do našej školy.Tentoraz žiakom predstavili remeslá, ktoré im boli zaujímave a mohli sa zúčastniť ako pomocníci.Divadielko bolo plné žartov, z čoho mali deti najväčšiu radosť.Krajčírka, kuchár a kaderník, tri remeslá v jednom divadielku.Divadielko bolo sprevádzané hudbou, piesňou a veseloú náladou, čiže bolo to milé stretnutie, z ktorého mali všetci radosť.Viacej…