Galéria

Aj ked´sa o drogách veľa a často hovorí, myslíme si, že je naozaj nutné, aby žiaci a učitelia túto problematiku spoznali viac.V rámci protidrogovej prevencie si žiaci siedmého ročníka vypočuli prednášku pod názvom Droga – Ne, škola Da.Prednášatelky boli Ana Kurai a Jelena Anđelkovićová z Pančeva.Viacej…

Dňa 8. apríla nás navštívilo divadielko pre deti zo Zreňaninu.Každoročne prichádzajú do našej školy.Tentoraz žiakom predstavili remeslá, ktoré im boli zaujímave a mohli sa zúčastniť ako pomocníci.Divadielko bolo plné žartov, z čoho mali deti najväčšiu radosť.Krajčírka, kuchár a kaderník, tri remeslá v jednom divadielku.Divadielko bolo sprevádzané hudbou, piesňou a veseloú náladou, čiže bolo to milé stretnutie, z ktorého mali všetci radosť.Viacej…

V piatok 25. mája 2018 sme oslavovali náš deň – Deň školy. O tom vám fotografie povedia viac než tisíc slov.Viacej…