Bezpečnosť v premávke

Online prednášku Bezpečnosť v premávke dnes si vypočuli žiaci piatého ročníka.Po prednáške všetci piataci do daru dostali svetelnú signalizáciu na bicykel.