Obecná súťaž zo zemepisu

V nedeľu 12. marca naša škola uhostila 28 žiakov základných škôl našej obce na obecnej súťaži zo zemepisu. Na súťaži sa zúčastnili naši siedmaci Matija Bokor, Marta Kotvášová a Viktor Petrovič, a ôsmaci, Antonio Hedi a Alen Širka. Siedmak Matija Bokor obsadil 1. miesto a postúpil na oblastnú súťaž. Gratulujeme tak žiakom, ako aj ich učiteľke Vierke Hlavatej, ktorá ich na súťaž priprávala.