SEMINÁR V BANSKEJ BYSTRICI

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v Banskej Bystrici, na Slovensku organizoval od 28.9. do 5.10.2022 roku seminár pre učiteľov triednej výučby, učiteľov zemepisu, dejepisu a matematiky, pod názvom Podpora kapacít a transfer inovatívnych metód. Zúčastnili sa 12 učiteľov zo Srbska. Zo Základnej školy maršala Tita, z Padiny, na semináre boli učiteľky triednej výučby Mária Kotvášová a Anka Tomeková.