• Základná škola maršala Tita

    Budova základnej školy v Padine

Súťaženia

Školská súťaž zo zemepisu

Školská súťaž zo zemepisu sa na našej škole usporiadala 14.02.2017. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka.

Okresná súťaž z matematiky

V sobotu 25.02.2017 roku v Kovačici bola okresná súťaž z matematiky. Z našej školy súťažili žiaci IV., V., VI. a VII. ročníka.

Okresná súťaž z chémie

Na okresnej súťaži z chémie, ktorá sa uskutočnila 26. februára 2017 v Samoši,

Okresná súťaž z anglického jazyka

Okresná súťaž z anglického jazyka pre ôsmakov, ktorá sa konala 25. februára 2017, obsahovala mnoho organizačných chýb, test obsahoval typografické chyby a úlohy neboli zladené s touto vekovou skupinou.

Súťaž v malom futbale

Na okresnej súťaži v malom futbale, ktorá sa uskutočnila 6. marca

Kengura bez hraníc

Dňa 16. marca sa aj na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž z matematiky pod názvom Kengura bez hraníc.

Fotoarchív

Zo súčasnosti

Na tejto stránke si môžete pozrieť aktuálne fotografie z našej školy…

Archív

Na tejto stránke si môžete nájsť fotografie z minulosti našej školy, ktoré sa nachádzajú v školskom archíve.

Naše pani učitelky Ana Halajová a Erka Nemogová sa zučastnili v tejto fondácii.Spolu so svojimi žiakmi III 3 a I 2 tried , vytvorili hračky z recyklovaného matriálu. Potrebné je aby sme podporili naše detské tímy a dali ím náš hlas. Hlásajte pre nás , aby naša škola dostála odmnenu! Link si môžete pozrieť tuná dolu :   IzazovViacej…

PRIPREMNI ČASOVI ZA ZAVRŠNE ISPITE ŠK.2018/19. DATUM/VREME PREDMET NASTAVNIK 01.02.2019/13,05 ISTORIJA J.MIROSLAV 04.02.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVASOVA 06.02.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA 08.02.2019/11,45 GEOGRAFIJA V.HLAVATI 11.02.2019/13,05 SLOVAČKI J. J.STANOVA 13.02.2019/13.05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA 18.02.2019/11,45 SLOVAČKIJ. Z.KOTVAŠOVA 20.02.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA 22.02.2019/11,45 BIOLOGIJA Ž.BABINEC 25.02.2019/13,05 SLOVAČKI J. J.STANOVA 27.02.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA 01.03.2019/13,05 HEMIJA J.SABO 04.03.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVAŠOVA 06.03.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA 08.03.2019/11,45 FIZIKA N.STVOREC 11.03.2019/13.05 SLOVAČKI J. J.STANOVA 13.03.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA 15.03.2019/13,05 ISTORIJA M.JURICA 18.03.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVAŠOVA 20.03.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA 22.03.2019/11,45 GEOGRAFIJA V.HLAVATI 25.03.2019/13.05 SLOVAČKI J. J.STANOVA 27.03.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA 29.03.2019/13,05 BIOLOGIJA Ž.BABINEC 01.04.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVAŠOVA 03.04.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA 05.04.2019/11,45 HEMIJA J.SABO 08.04.2019/13,05 SLOVAČKI J. J.STANOVA 10.04.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVAViacej…

Dňa 25.januára sme oslávil Deň Svätého Sávu.Pripravený bol kultúrno-umelecký program na ktorom sa dobre pobavili aj žiaci aj učitelia. Bohatý , pestrý a zaujímavý program pripravili žiaci a učitelia našej školy.Deti recitovali a spievali , program bol zaujímavo koncipovaný a obecenstvo sa tešilo každému bodu , v ktorom žiaci ukázali svoje hudobné , spevácke , recitačné schopnosti a talent. Žiaci so  špecialnými vzdelavacími potrebami sa tiež zapojili do programu tak , že vyrobili pre školskú slávu panno Svätého Sávu. O pestrú nápln programu a dobrú atmosféru sa postarali učitelia : Katarína Kotvášová , Pavel Tomáš a L´udmila Dubovská. V mene padinskej školy , prítomným saViacej…

V sobotu 19.01.2019 r. v Galerii  insitného umenia v Kovačici , udelili dalšie Mihajlove Pupinove medajly výťazom tohoročného súbehu , pod slogánom : ” 1918 – 2018 VEK POBEDNIKA , Mihajlo Pupin – rodoljub i nasleđe ,,. Súbeh bol rozpísaný v rôzných kategoriach . Učinkovali žiaci základných a stredných škôl , ako aj dospelý ľudia.V kategorii výtvarného umenia (základné školy) , udelili Mihajlove Pupinove medajly nasledujúcím : prvú cenu si získala žiačka Eleonora Katalini z Pančeva , potom druhú cenu si získala Tekla Papugová , žiačka 4.ročníka z Padiny a treti cenu si získal Márko Kraćica , žiak 5.ročníka z Padiny.Pochválené boli práce : MinjiViacej…

Stredisko pre Sociálnu prácu i tento rok prinieslo radosť tým najmladším. Dňa 20.decembra zavítali na našej škole , kde podelili vianočné balíčky. Organizovaný bol i kultúrno umelecký program v duchu nadchádzajucích sviatkov. Program sleduvali všetky deti , ako i deti z pestunských rodín , ktoré po programe dostali balíčky. Prinášame Vám kúsok atmosféry z programu a neopisateľnú radosť pri prijímaní vianočných balíčkov.  Viacej…

Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna , zvláštna správa. Prázdniny sa skončili a školáci sú znovu v školských laviciach. Preto všetkým žiakom a zamestnancom v škole prajeme úspešný školský 2019 rok.Viacej…

V nedeľu 2. decembra sa naši žiaci, členovia environmentálneho krúžku, zúčastnili akcie výsadby mladých sadeníc višieň v tzv. Višničkovej hôrke, ktorú organizovalo Ekologické hnutie Padina v spolupráci s Poľovníckym spolkom Zajac, združením poľnohospodárov a včelárskym združením.Viacej…

Srdečne Vás pozývame na vianočné trhy v Padine, ktoré sa budú konať vo štvrtok 20. decembra od 10. do 12. hod. v parku pred základnou školou. Pozývame Vás tiež aj na vianočný program, ktorý sa so začiatkom o 12. h uskutoční v miestnostiach našej školy – vo veľkej telocvični a ktorý s radosťou chystajú naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Vianočné trhy naša škola organizuje už po tretíkrát v spolupráci s Domom kultúry Michala Babinku a za finančnej podpory Obce Kovačica.  Viacej…

V piatok 30. novembra žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka navštívili Festival vedy v Belehrade. Tam si žiaci mohli pozrieť stánky z fyziky a astrofyziky, zemepisu, chémie, biológie, ekológie, medicíny a stánky rôznych prírodných vied. Taktiež sa mohli pobaviť aj s hosťami zo Španielska, ktorí predstavili najzábavnejšiu telocvičňu. Postavená bola z rôznych starých zariadení pre cvičenia a zo starých bicyklov. Návšteva tohto festivalu bola pre našich žiakov aj edukatívna, ale aj zábavná.Viacej…

Z iniciatívy detskej organizácie Červeného kríža, ktorej vedúcim je učiteľ biológie Želimír Babinec, aj tohto roku v rámci Týždňa boja proti dystrofii vo Vojvodine, sa na našej škole podporila charitatívna zbierka pod názvom Dinár pre dystrofika, ktorú organizuje Združenie dystrofikov Juhobanátskeho obvodu. Finančné prostriedky získané z tejto akcie pomôžu dystrofikom pri rehabilitácii, kúpe pomôcok, pre ktoré nie sú zabezpečené finančné prostriedky z rozpočtu, vzdelávaní… Nazbierali sme úhrnne 28 105 dinárov  pre pomoc ľuďom postihnutým touto závažnou chorobou. Sme radi, že je medzi nami mnoho altruistov – ľudí, ktorí nesebecky pomáhajú iným. Ďakujeme všetkým takým rodičom, žiakom a učiteľom za pomoc.Viacej…