• Deň školy

  jQuery('#ngg-slideshow-76f26b233c8344c67f1c5ae62b971219-2737591280-image-list').hide().removeClass('ngg-slideshow-nojs');
  jQuery(function($) {
  jQuery('#ngg-slideshow-76f26b233c8344c67f1c5ae62b971219-2737591280').nggShowSlideshow({
  id: '76f26b233c8344c67f1c5ae62b971219',
  fx: 'fade',
  width: 600,
  height: 400,
  domain: 'http://padina.edu.rs/',
  timeout: 5000 });
  });

 • Základná škola maršala Tita

  Budova základnej školy v Padine

 • Základná škola maršala Tita

  Budova základnej školy v Padine

Súťaženia

Školská súťaž zo zemepisu

Školská súťaž zo zemepisu sa na našej škole usporiadala 14.02.2017. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka.

Okresná súťaž z matematiky

V sobotu 25.02.2017 roku v Kovačici bola okresná súťaž z matematiky. Z našej školy súťažili žiaci IV., V., VI. a VII. ročníka.

Okresná súťaž z chémie

Na okresnej súťaži z chémie, ktorá sa uskutočnila 26. februára 2017 v Samoši,

Okresná súťaž z anglického jazyka

Okresná súťaž z anglického jazyka pre ôsmakov, ktorá sa konala 25. februára 2017, obsahovala mnoho organizačných chýb, test obsahoval typografické chyby a úlohy neboli zladené s touto vekovou skupinou.

Súťaž v malom futbale

Na okresnej súťaži v malom futbale, ktorá sa uskutočnila 6. marca

Kengura bez hraníc

Dňa 16. marca sa aj na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž z matematiky pod názvom Kengura bez hraníc.

Fotoarchív

Zo súčasnosti

Na tejto stránke si môžete pozrieť aktuálne fotografie z našej školy…

Archív

Na tejto stránke si môžete nájsť fotografie z minulosti našej školy, ktoré sa nachádzajú v školskom archíve.

Začiatok druhého polroka bežného školského roku je už dávno za nami. Žiaci už hrejú školské lavice a vpíjajú nové vedomosti. Hneď v prvú sobotu, ktorá bola pracovná na našej škole, sa uskutočnil program venovaný Dňu svätého Sávu. Žiaci spolu s učiteľmi si vypočuli básne, texty a pesničky o tomto veľkom stredovekom princovi, vzdelávateľovi, spisovateľovi, kaplánovi, diplomatovi a prvom arcibiskupovi Srbskej autokefálnej ortodoxnej cirkvi. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Viacej…

V posledný školský deň prvého polroka sa v parku pred školou uskutočnili vianočné trhy organizované našou školou a Domom kultúry Michala Babinku a to za finančnej podpory Obce Kovačica.  K tomuto krásnemu vianočnému ovzdušiu prispeli aj naši žiaci rozličnými dobrotami a darčekmi, ktoré vyhotovili spolu so svojimi učiteľkami a rodičmi a ktoré s úsmevom na tvári predávali na stánkoch. Po ukončení trhov všetci záujemcovia si mohli skrášliť čarovné predvianočné chvíle aj programom, ktorý pripravili naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Viacej…

V rámci udeľovania cien literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo sa v utorok 12. decembra v našej škole uskutočnilo i posedenie so slovenským vojvodinským spisovateľom Miroslavom Demákom a srbským spisovateľom Jeremijom Lazarevićom, ktorého diela sú preložené aj do slovenského jazyka. Autori zároveň predstavili aj svoje najnovšie knihy. Spisovateľ Miroslav Demák pri tejto príležitosti prekvapil našich tretiačikov objaviac sa v ich učebni práve vo chvíli, keď čítali jeho dielo Hanka vrana a havran Ján. Žiaci sa z toho nesmierne tešili a do svojich zošitov dostali aj autorov autogram. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Viacej…

Na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ktorý už po siedmykrát vypísala Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, naša siedmačka Nataša Petrovičová pre svoj prozaický text získala 2. cenu. Na súbeh bolo zaslaných 51 prozaických či poetických textov našich slovenských vojvodinských základoškolákov. Udeľovanie cien sa uskutočnilo 12. decembra v padinskej základnej škole. Blahoželáme Nataške ako aj jej učiteľke Jaroslave Staňovej.   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Viacej…

Padinská knižnica  24.novembra usporiadala   na našej škole dielňu pod názvom TVORIVÉ PÍSANIE, na ktorej sa zúčastnili tak naši žiaci ako aj ich učiteľky. Dielňu viedla prof.PhDr. Marta Součková, PhD.   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Viacej…

Gratulujeme našim žiakom, ôsmačke Ivane Halabrínovej  a šiestakovi Vlastislavovi Srnkovi, ktorí postúpili do republikovej súťaže z ekológie pod názvom Nacionálna ekologická olympiáda.  Viacej…

V Základnej škole Jána Čajaka v Petrovci v sobotu 11. novembra prebiehal 9. seminár pre žiakov základných škôl. Jeho témou tentoraz boli kalendárne zvyky a sviatky a padinské obyčaje prezentovali naše žiačky Nataša Petrovičová a Valentína Valentová. Na seminári bola aj piatačka Aňa Ušáková, ktorá sa zúčastnilla vo výtvarnej dielni. Žiačky sprevádzala učiteľka slovenčiny Jaroslava Staňová.  Viacej…

V sobotu 4. novembra sa v Štúdiu M Novosadského rozhlasu zhromaždilo 61 recitátorov, ktorí sa uchádzali o najlepších recitátorov 44. ročníka Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov. Naša žiačka Nataša Staňová dostala prvú cenu v kategórii prednesu poézie žiakov nižších ročníkov. Aj v kategórii vyšších ročníkov za najlepší prednes poézie bol odmenený náš žiak Miroslav Macek, ktorý získal tretiu cenu. Žiakov na súťaž pripravili učiteľky Zuzana Valentová a  Mária Nosáľová. Gratulujeme aj žiakom aj ich učiteľkám ku krásnemu úspechu.Viacej…

O krajší výzor našej dediny sa koncom októbra pričinili aj žiaci našej školy. Spolu s pracovníkmi Verejného komunálneho podniku, Miestneho spoločenstva a Spolkom žien prispeli k tomu, aby naša dedina oblečená do zlatožltých farieb jesene zažiarila  vo svojej plnej kráse. Fotografkou tejto pracovnej akcie bola naša žiačka Svetlana Sládečeková. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]Viacej…

Latinské porekadlo hovorí “Mens sana in corpore sano” – V zdravom tele zdravý duch. Naši žiaci nie raz ukázali, že toto porekadlo nie je im neznáme a že radi športujú. V októbri sa zúčastnili v mnohých športových súťažiach. Na začiatku októbra, kým ešte slniečko pekne hrialo, zorganizovaný bol kros, ktorý sa uskutočnil na pomocnom ihrisku Športového strediska Dolina. Nasledovali súťaže v stolnom tenise, v plávaní a v hádzanej. Gratulujeme žiakom, ktorí boli úspešní a iným prajeme viac šťastia a zdaru v ďalších súťaženiach. Výsledky sú nasledovné: Kros – 13. október 2017 Padina I. ročník Chlapci:                               Viacej…