• Základná škola maršala Tita

    Budova základnej školy v Padine

Súťaženia

Školská súťaž zo zemepisu

Školská súťaž zo zemepisu sa na našej škole usporiadala 14.02.2017. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka.

Okresná súťaž z matematiky

V sobotu 25.02.2017 roku v Kovačici bola okresná súťaž z matematiky. Z našej školy súťažili žiaci IV., V., VI. a VII. ročníka.

Okresná súťaž z chémie

Na okresnej súťaži z chémie, ktorá sa uskutočnila 26. februára 2017 v Samoši,

Okresná súťaž z anglického jazyka

Okresná súťaž z anglického jazyka pre ôsmakov, ktorá sa konala 25. februára 2017, obsahovala mnoho organizačných chýb, test obsahoval typografické chyby a úlohy neboli zladené s touto vekovou skupinou.

Súťaž v malom futbale

Na okresnej súťaži v malom futbale, ktorá sa uskutočnila 6. marca

Kengura bez hraníc

Dňa 16. marca sa aj na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž z matematiky pod názvom Kengura bez hraníc.

Fotoarchív

Zo súčasnosti

Na tejto stránke si môžete pozrieť aktuálne fotografie z našej školy…

Archív

Na tejto stránke si môžete nájsť fotografie z minulosti našej školy, ktoré sa nachádzajú v školskom archíve.

Dňa 7.marca žiaci ôsmého ročníka navštívili„Sajam obrazovanja-Putokazi“v Novom Sade.Spolu so svojími triednými učiteľmi a pani pedagogičkou si mohli pozrieť stánky na ktorých sa prezentovali iné školy,stredné a vysoké školy vo Vojvodine.Touto zážitkovou formou si žiaci mohli pozrieť a vyvoliť niektoré školy,ktoré by mohli úž aj zapísať v idúcom školskom roku.Potom nasledovala prechádzka najkrajším mestom vo Vojvodine, Novým Sadom.Viacej…

Dňa 10.marca bola obecná súťaž zo zemepisu v základnej škole „Sveti Georgije“v Uzdíne. Zúčastnili sa žiaci siedmého a ôsmého ročníka.Získali si krásne výsledky.Sú to: siedmy ročník Nataša Pavelová -3.miesto Ivana Megová -3.miesto Ivan Petrovič Timotej Matuľa Lúka Zarić Jaroslav Slivka ôsmy ročník Ivan Bokor -2.miesto Tijana Bešková -2.miesto Marína Mikulašová Zuzana Hlavčová Aleksandra Duríčekova Tijana Masariková Ján Trnovský Dejan Ranđelović Danijel Cicka Naší žiaci zažiarili úspechom a najviac Tijana Bešková a Ivan Bokor ktorý sa umiestnili na obvodovú súťaž,ktorá bude vo Vršci.Žiakov na súťaž priprávala profesorka zemepisu Vierka Hlavatí. Gratulujeme !Viacej…

Dňa 9.marca sa v Padine uskutočnila obecná súťaž z dejepisu.Učinkovali žiaci vyšších ročníkov.A výsledky sú: 5.ročník Cicka Boris Šimáková Daniela 6.ročník Povolný Daniel -3.miesto Galatová Ksenija Kotváš Martin Cicka Boris 7.ročník Matuľa Timotej -2.miesto Trnovský Andrej Petrášová Dijana 8.ročník Bokor Ivan -2.miesto Petrovič Ivan Ranđelović Dejan Gratulujeme všetkým žiakom za skvelé výsledky!Viacej…

Dňa 9.marca v Padine sa uskutočnila obecná súťaž z biológie.Učinkovali žiaci siedmého a ôsmého ročníka.A výsledky sú nasledovné: siedmy ročník Petrášová Dijana -2.miesto Megová Ivana -3.miesto Marková Jana   ôsmy ročník Bešková Tijana -1.miesto Povolnová Anastasia -3.miesto Sladečeková Svetlana -3.miesto Gratulujeme !Viacej…

V sobotu 2.marca v Kovačici sa uskutočnila obecná súťaž z matematiky.Učinkovali žiaci od tretieho po ôsmy ročník. Žiaci si získali krásne výsledky.Sú to:   štvrtý ročník   Daniel Krasko -2.miesto Ivona Širková -3.miesto   šiesty ročník   Natalija Sojaková -1.miesto Miroslav Mikuláš -3.miesto   ôsmy ročník   Ivan Bokor -2.miesto Gratulujeme !Viacej…

V sobotu 23.februára v Idvore sa uskutočnila obecná súťaž z fyziky.Učinkovali žiaci siedmého a ôsmého ročníka.Naší žiaci si zíkali rôzne pochvaly a odmeny.   siedmy ročník   Marína Tordajová Nada Šimáková Diana Petrášová Michael Kotváš Nataša Pavelová   ôsmy ročník   Ivan Bokor -1.miesto   Gratulujeme !Viacej…

V štvrtok 7. marca v padinskej knižnici prebiehalo tradičné podujatie Zima s knihou. Aj v tomto roku organizátormi boli Obecná knižnica Kovačica oddelenie v Padine a Slovenské vydavateľské centrum z Báčského Petrovca. Hostia boli Vladimír Valentík, riaditeľ SVC-a a mladý autor Miroslav Gašpar.Naší žiaci si pripravili a predniesli úryvky z kníh pre deti. Žiaci IV-3 triedy s pani učiteľkou Máriou Kotvášovou hosťom odovzdali malé darčeky, ilustrácie rozprávok z kníh, ktoré SVC vydal v 2018 roku.Viacej…

Naše pani učitelky Ana Halajová a Erka Nemogová sa zučastnili v tejto fondácii.Spolu so svojimi žiakmi III 3 a I 2 tried , vytvorili hračky z recyklovaného matriálu. Potrebné je aby sme podporili naše detské tímy a dali ím náš hlas. Hlásajte pre nás , aby naša škola dostála odmnenu! Link si môžete pozrieť tuná dolu :   IzazovViacej…

PRIPREMNI ČASOVI ZA ZAVRŠNE ISPITE ŠK.2018/19. DATUM/VREME PREDMET NASTAVNIK 01.02.2019/13,05 ISTORIJA J.MIROSLAV 04.02.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVASOVA 06.02.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA 08.02.2019/11,45 GEOGRAFIJA V.HLAVATI 11.02.2019/13,05 SLOVAČKI J. J.STANOVA 13.02.2019/13.05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA 18.02.2019/11,45 SLOVAČKIJ. Z.KOTVAŠOVA 20.02.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA 22.02.2019/11,45 BIOLOGIJA Ž.BABINEC 25.02.2019/13,05 SLOVAČKI J. J.STANOVA 27.02.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA 01.03.2019/13,05 HEMIJA J.SABO 04.03.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVAŠOVA 06.03.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA 08.03.2019/11,45 FIZIKA N.STVOREC 11.03.2019/13.05 SLOVAČKI J. J.STANOVA 13.03.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA 15.03.2019/13,05 ISTORIJA M.JURICA 18.03.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVAŠOVA 20.03.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA 22.03.2019/11,45 GEOGRAFIJA V.HLAVATI 25.03.2019/13.05 SLOVAČKI J. J.STANOVA 27.03.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVA 29.03.2019/13,05 BIOLOGIJA Ž.BABINEC 01.04.2019/11,45 SLOVAČKI J. Z.KOTVAŠOVA 03.04.2019/11,45 MATEMATIKA J.BOKOROVA 05.04.2019/11,45 HEMIJA J.SABO 08.04.2019/13,05 SLOVAČKI J. J.STANOVA 10.04.2019/13,05 MATEMATIKA T.ŠIMAKOVAViacej…

Dňa 25.januára sme oslávil Deň Svätého Sávu.Pripravený bol kultúrno-umelecký program na ktorom sa dobre pobavili aj žiaci aj učitelia. Bohatý , pestrý a zaujímavý program pripravili žiaci a učitelia našej školy.Deti recitovali a spievali , program bol zaujímavo koncipovaný a obecenstvo sa tešilo každému bodu , v ktorom žiaci ukázali svoje hudobné , spevácke , recitačné schopnosti a talent. Žiaci so  špecialnými vzdelavacími potrebami sa tiež zapojili do programu tak , že vyrobili pre školskú slávu panno Svätého Sávu. O pestrú nápln programu a dobrú atmosféru sa postarali učitelia : Katarína Kotvášová , Pavel Tomáš a L´udmila Dubovská. V mene padinskej školy , prítomným saViacej…