• Základná škola maršala Tita

    Budova základnej školy v Padine

Súťaženia

Školská súťaž zo zemepisu

Školská súťaž zo zemepisu sa na našej škole usporiadala 14.02.2017. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka.

Okresná súťaž z matematiky

V sobotu 25.02.2017 roku v Kovačici bola okresná súťaž z matematiky. Z našej školy súťažili žiaci IV., V., VI. a VII. ročníka.

Okresná súťaž z chémie

Na okresnej súťaži z chémie, ktorá sa uskutočnila 26. februára 2017 v Samoši,

Okresná súťaž z anglického jazyka

Okresná súťaž z anglického jazyka pre ôsmakov, ktorá sa konala 25. februára 2017, obsahovala mnoho organizačných chýb, test obsahoval typografické chyby a úlohy neboli zladené s touto vekovou skupinou.

Súťaž v malom futbale

Na okresnej súťaži v malom futbale, ktorá sa uskutočnila 6. marca

Kengura bez hraníc

Dňa 16. marca sa aj na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž z matematiky pod názvom Kengura bez hraníc.

Fotoarchív

Zo súčasnosti

Na tejto stránke si môžete pozrieť aktuálne fotografie z našej školy…

Archív

Na tejto stránke si môžete nájsť fotografie z minulosti našej školy, ktoré sa nachádzajú v školskom archíve.

Dňa 18. mája sa uskutočnila súťaž v šachu a skladaní Rubikovej kocky v Báčskom Petrovci. Žiak II. 2 triedy Dejan Nosáľ si získal krásne výsledky. V šachu, kategórii druhých tried, Dejan si obsadil 1. miesto.V kategórii od prvého do štvrtého ročníka, 3. miesto.V skladaní Rubikovej kocky, v kategórii od prvého do ôsmého ročníka, Dejan si získal 3. miesto. Gratulujeme!Viacej…

Rozlúčka s ôsmakmi Dnes, 31.mája sa ôsmaci so slzami v očiach rozlúčili aj so svojimi učiteľmi. Usporiadali krátky program, na ktorom sa im poďakovali za všetky vedomosti, ktoré im učitelia bezpodmienečne odovzdávali, za ich trpezlivosť, zhovievavosť a ochotu kedykoľvek vyjsť v ústrety a pomôcť. V mene celého kolektívu im riaditeľka zaželala veľa úspechu na záverečných skúškach a pri zápise do stredných škôl a tiež im popriala, aby sa v živote nikdy nevzdávali, borili sa vpred a dosiahli všetko to, po čom túžia.Viacej…

MIadí literáti na SIovensku Za námi je uspešná reaIizácia a vyhodnotenie 27. ročníka suťaže, Prečo mám rád sIovenčinu, prečo mám rád SIovensko na škoIský 2018/2019.rok, ktorá sa diaIa 23. mája v Nových Zámkoch na SIovensku.V tomto škoIskom roku ako aj v predošIých rokoch v štyroch kategóriách učinkovaIi literáti zo zahraničia s prostredí, kde sa deti vyučuju po sIovenský,pokým prvé tri kategórie patriIi žiakom a učiteľom z územia Siovenska. BoIa to ceIosIovenská Iiterárna súťaž s medzinárodnou učasťou.Tak sa v tomto roku zučastniIi žiaci a učiteIia z Madarska, Chorvátska, Rumunska a Srbska.Zo Srbska učinkovaIi žiaci a učiteIia zo ZákIadných škôI z Báčskeho Petrovca, Kysaču, Pivnice, Kovačice aViacej…

Republiková súťaž zo slovenčiny V nedeľu 26. mája sa uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Naši siedmaci získali krásne výsledky. Andrej Trnovský získal 2. miesto a Michael Kotváš 3. miesto. Pripravovali ich učiteľky slovenčiny Zuzana Kotvášová a Jaroslava Staňová. Gratulujeme!Viacej…

V piatok 24. mája naša škola oslávila Deň školy. Po úvodnom príhovore riaditeľky Márie Galasovej nasledoval už tradične kultúrno-umelecký program. Hovoria, že tanec, hudba a spev sú druhmi umenia, ktorými človek prejavuje sám seba. Tak to i bolo, všetko žiarilo pestrými farbami a dobrou náladou, ďakujúc našim šikovným žiakom a učiteľom. Tento deň sme využili aj na stretnutie s bývalými kolegami a pracovníkmi. Odovzdaté boli príležitostné darčeky učiteľom a pracovníkom, ktorí svojím úsilím prispeli k úspešným školským, mimoškolským aktivitám, výnimočným úspechom žiakov na rôznych súťaženiach a pod. Tohoročnými jubilantmi sa stali náš právnik Martin Babka, krorý pracuje v škole 35 rokov, pracovníčka Anna Kopčoková, ktoráViacej…

Fotografická súťaž Uskutočnila sa druhá fotografická súťaž Spolku školských knižníc na tému Pohľadnica zo školskéj knižnice. Zúčastnili sa mladí fotografi zo základných a stredných škôl z celého Srbska. Náš žiak Michael Kotváš získal 3. miesto so svojou fotografiou pod názvom Ambicioznost. Gratulujeme!Viacej…

V nedeľu 19. mája v Bačkej Topole prebiehala pokrajinová súťaž orchestrov. Náš orchester získal 2. miesto a striebornú plaketu ako i postup do republikovej súťaže.Viacej…

Maturanti základných škôl z celej obce tancovali quadrille – štvorylku a tiež srbské kolo. Boli tu i naši ôsmaci. Do kola sa chytalo 300 mladých maturantov a veľkých maturantov, ktorí na záver pustili do vzduchu balóny so svojimi želaniami. Bol to emotívny koniec jedného školenia a začiatok nejakého nového životného úseku. Po tanci si ôsmaci obzreli kovačické gymnázium, kde im premietli kratší film o škole a predviedli viaceré ukážkové cvičenia.Viacej…

V prvý májový víkend, Detský folklórny súbor Holubička, pobudol na Slovensku v Trenčianskej Turnej. Bola to spätná návšteva, keďže minuloročné padinské oslavy spestril Detský folklórny súbor Štvorlístok . Počas pobytu na Slovensku, Holubičkári vystupovali v piatok na programe venovanom žiakom materskej školy, základnej školy ako i ich učiteľom. Hostia mali predniesť dvadsať minútový program. Okrem Holubičky na 20. ročníku Detského folklóreho festivalu učinkoval i súbor Leváranek zo Záhoria. Domáci súbor Štvorlístok tento rok má dve veľké oslavy, 35 rokov pôsobenia Detského folklórneho súbou Švorlístok a 20. ročník, už spomenutého festivalu. V piatok po ukončení programu, všetci učinkujúci sa zoskupili a učili sme sa tance, ktoréViacej…

Dňa 12. mája sa uskutočnila republiková súťaž zo srbského jazyka v Novom Sade v základnej škole Sonja Marinković. Zúčastnili sa žiačky siedmeho a ôsmeho ročníka. Dievčatá chystali profesorky Katarína Kotvášová a Ľudmila Dubovská. Dosiahli skvelé výsledky. siedmy ročník Diana Petrášová – 1. miesto Nataša Pavelová – 2. miesto Andrea Pokorácka – 3. miesto Ivana Haníková ôsmy ročník Tijana Bešková – 2. miesto Zuzana Hlavčová – 3. miesto Valentína Valentová Marína Mikulašová Viktória Viková Gratulujeme !Viacej…