• Základná škola maršala Tita

    Budova základnej školy v Padine

Súťaženia

Školská súťaž zo zemepisu

Školská súťaž zo zemepisu sa na našej škole usporiadala 14.02.2017. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka.

Okresná súťaž z matematiky

V sobotu 25.02.2017 roku v Kovačici bola okresná súťaž z matematiky. Z našej školy súťažili žiaci IV., V., VI. a VII. ročníka.

Okresná súťaž z chémie

Na okresnej súťaži z chémie, ktorá sa uskutočnila 26. februára 2017 v Samoši,

Okresná súťaž z anglického jazyka

Okresná súťaž z anglického jazyka pre ôsmakov, ktorá sa konala 25. februára 2017, obsahovala mnoho organizačných chýb, test obsahoval typografické chyby a úlohy neboli zladené s touto vekovou skupinou.

Súťaž v malom futbale

Na okresnej súťaži v malom futbale, ktorá sa uskutočnila 6. marca

Kengura bez hraníc

Dňa 16. marca sa aj na našej škole uskutočnila medzinárodná súťaž z matematiky pod názvom Kengura bez hraníc.

Fotoarchív

Zo súčasnosti

Na tejto stránke si môžete pozrieť aktuálne fotografie z našej školy…

Archív

Na tejto stránke si môžete nájsť fotografie z minulosti našej školy, ktoré sa nachádzajú v školskom archíve.

V nedeľu 2. decembra sa naši žiaci, členovia environmentálneho krúžku, zúčastnili akcie výsadby mladých sadeníc višieň v tzv. Višničkovej hôrke, ktorú organizovalo Ekologické hnutie Padina v spolupráci s Poľovníckym spolkom Zajac, združením poľnohospodárov a včelárskym združením.Viacej…

Srdečne Vás pozývame na vianočné trhy v Padine, ktoré sa budú konať vo štvrtok 20. decembra od 10. do 12. hod. v parku pred základnou školou. Pozývame Vás tiež aj na vianočný program, ktorý sa so začiatkom o 12. h uskutoční v miestnostiach našej školy – vo veľkej telocvični a ktorý s radosťou chystajú naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Vianočné trhy naša škola organizuje už po tretíkrát v spolupráci s Domom kultúry Michala Babinku a za finančnej podpory Obce Kovačica.  Viacej…

V piatok 30. novembra žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka navštívili Festival vedy v Belehrade. Tam si žiaci mohli pozrieť stánky z fyziky a astrofyziky, zemepisu, chémie, biológie, ekológie, medicíny a stánky rôznych prírodných vied. Taktiež sa mohli pobaviť aj s hosťami zo Španielska, ktorí predstavili najzábavnejšiu telocvičňu. Postavená bola z rôznych starých zariadení pre cvičenia a zo starých bicyklov. Návšteva tohto festivalu bola pre našich žiakov aj edukatívna, ale aj zábavná.Viacej…

Z iniciatívy detskej organizácie Červeného kríža, ktorej vedúcim je učiteľ biológie Želimír Babinec, aj tohto roku v rámci Týždňa boja proti dystrofii vo Vojvodine, sa na našej škole podporila charitatívna zbierka pod názvom Dinár pre dystrofika, ktorú organizuje Združenie dystrofikov Juhobanátskeho obvodu. Finančné prostriedky získané z tejto akcie pomôžu dystrofikom pri rehabilitácii, kúpe pomôcok, pre ktoré nie sú zabezpečené finančné prostriedky z rozpočtu, vzdelávaní… Nazbierali sme úhrnne 28 105 dinárov  pre pomoc ľuďom postihnutým touto závažnou chorobou. Sme radi, že je medzi nami mnoho altruistov – ľudí, ktorí nesebecky pomáhajú iným. Ďakujeme všetkým takým rodičom, žiakom a učiteľom za pomoc.Viacej…

  Od tohto školského roka naši prváci majú nový predmet na škole – tzv. projektovú výuku. V rámci tohto predmetu sa môžu spracúvať rozličné témy. Učiteľky I.1 a I.3 triedy, Mária Valentová a Anna Megová, si zvolili tému Ročné obdobia a učiteľka I. 2 triedy Erka Nemogová si vybrala tému Keď narastiem budem. Týmito témami sa budeme zaoberať počas celého školského roka. Žiaci I.3  boli v parku a všímali si zmeny prírody v jeseň. Zbierali listy a šušky. Z jesenných plodov robili rôzne zvieratká. Urobili peknú výstavu svojich prác. Polovicou októbra žiaci I.2 tredy boli u rodine Mikulášovej presádzať šalát. Táto rodina sa zaoberá pestovanímViacej…

Pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov vo štvrtok 8. novembra sme na našej škole privítali pedagógov zo všetkých škôl v našom okrese. Učitelia mali príležitosť priateliť sa pri rôznych aktivitách, najmä športových, ale aj vymeniť si skúsenosti a nadviazať spoluprácu. FotografieViacej…

Tohtoročné súťaže zo športu otvorili naši atléti už v septembri. Nasledovali súťaže v plávaní, stolnom tenise, vo futbale. Nesklamali nás a priniesli pekné výsledky. Máme nádej, že pohár najlepšej školy kovačického okresu v športe znovu bude krášliť miestnosti našej školy. Gratulujeme žiakom, ktorí boli úspešní, iným prajeme viac šťastia a zdaru v ďalších súťaženiach. Výsledky sú nasledovné: Okresná suťaž z atletiky – 24. september 2018  60 m beh                                                            100 m beh Marta Šimáková VI-2, 2. miesto       Viacej…

Učiteľ Predmet Mesiac Týždeň v mesiaci Trieda Anka Tomeková Jarmila Husáriková Anna Halajová slovenský jazyk apríl máj 2. 2. III.1 III.2 III.3 Božena Holubeková Zuzana Valentová Mária Kotvášová   slovenský jazyk október december marec máj 2. 1. 2. 2. IV.1 IV.2 IV.3 Božena Holubeková Zuzana Valentová Mária Kotvášová   matematika november december marec máj 2. 2. 4. 3. IV.1 IV.2 IV.3 Snežana Kotvášová srbský jazyk november apríl 2. 3. III.1,III.2,III.3 Zuzana Kotvášová slovenský jazyk október november marec máj 2. 4. 2. 4. V.2,VI.2,VII.2,VII.3,VIII.3 Jaroslava Staňová slovenský jazyk október november marec máj 2. 4. 2. 4. V.1,VI.1,VII.1,VIII.1,VIII.2 Jana Štaubová slovenský jazyk október december marec máj 3.Viacej…

Tvorba hniezdnych podmienok patrí k najstarším metódam ochrany vtáctva. V minulom školskom roku sa vďaka našim environmentalistom uskutočnila prvá fáza projektu výroby vtáčích búd a v sobotu 3. novembra prebiehala záverečná fáza – umiestňovanie týchto umelých hniezd na rozličných lokáciách v Padine. Žiaci spolu s vedúcimi environmentálneho krúžku a v spolupráci s Ekologickým hnutím Padina umiestňovali búdy po stromoch v areáli školy a pred školou, pred cintorínom a v areáli Loveckého domu.   Ešte raz srdečná vďaka patrí sponzorom, ktorí nám zabezpečili potrebný materiál na výrobu búd: podnikom Unibau, Padina komerc – Gustav a Probeton ako aj nášmu spolupracovníkovi, kameramanovi Vladimírovi Kuchárikovi, ktorý celý priebehViacej…

Poriadok, čistota a kultúra prostredia je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu, svojej dedine. Naším dobrým zvykom je už tradičné jesenné upratovanie. Dnes všetci spoločným úsilím chceme dosiahnuť poriadok a čistotu a preto upratujeme nádvorie školy, park pred školou, kostolnú záhradku, mladší žiaci vysádzajú kvety, starší zametajú opadané lístie a aj učitelia im pri tom pomáhajú. Jesenné upratovanie – fotografie    Viacej…