Recitačný Workshop

V piatok 19. novembra na Základnej škole Jána Kollára v Selenči bol zorganizovaný recitačný workshop v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM. Na tomto podujatí účasť zobrali aj žiaci našej školy pod vedením učiteľa Janka Kolárika.V ovzduší krásného hovoreného slová svoje recitačné vlohy predniesli aj Erik Jurica a Timea Tomanová. O dobrú náladu na podujatí sa postaral Orchestrík ZŠ zo Selenče pod taktovkou prof. Juraja Súdiho.

KOMIKS Slovenske ludove rozpravky

V sredu 24. novembra v priestoroch NRSNM v Novom Sade bolo slavnostne udelovanie odmien žiakom ZŠ, ktori sa zučastnili na subehu KOMIKS Slovenske ludove rozpravky. Tretiu cenu za vytvarnu pracu v kategorii vyššich ročnikov ziskal žiak našej školy MARIAN PAP z V2 triedy. BLAHOŽELAM!

Kovačický mozaik

V piatok 22.10.2021 bolo vyhodnotenie literárnych prác v rámci Kovačickej mozaiky. Obecná knižnica v Kovačici udelila prvé ceny BOBANOVI MITEVSKÉMU, TAMARE KUĽOVEJ, TIMEI TOMANOVEJ A NADI VĹČKOVEJ v katerórii nižších ročníkov a HANE STREHOVSKEJ A MARKOVI KRATICOVI v kategórii vyšších ročníkov.Práce na súbeh boli zaslané v slovenskom a v srbskom jazyku. Zaslali ích učiteľky Zuzana Valentová, Mária Valentová, Zuzana Kotvášová a Ľudmila Tomanová.Odmenení boli i všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili súbehu.BLAHOŽELÁME

This function has been disabled for .