Detský zväz pre školský rok 2022/2023

Detský zväz je nezávislá spoločensko-výchovná organizácia pre deti, v ktorej deti napĺňajú svoje potreby socializácie, hry, tvorivosti a zábavy a v ktorej dosahujú šťastnejšie detstvo.
Cieľom Detského zväzu je prispievať k fyzickému, zdravotnému, intelektuálnemu, pracovnému, mravnému a estetickému rozvoju dieťaťa, prispievať k rozvoju šťastnejšieho detstva a príprave na život v modernej spoločnosti.
Úlohou je vytvárať podmienky a rôzne organizačné formy pre hru detí a rozvíjať tvorivé schopnosti, organizovať deti v ich voľnom čase (naučiť deti samostatne a zmysluplne tráviť voľný čas).
Program a aktivity, ktoré ponúka a organizuje Detský zväz na škole, budú realizované za pomoci učiteľov, pedagógov a rodičov. Deti si budú samostatne, slobodne a autonómne určovať a rozhodovať, ako dlho a na akej programovej aktivite sa zúčastnia. Základným východiskom a kritériom pre všetko bude dieťa, jeho skutočné potreby a možnosti rozvoja.
Stretnutia Detského zväzu sa budú konať každý mesiac a počas školského roka planujú sa uskutočniť 10 stretnutí.

Vedúcimi Detského zväzu sú učiteľky Zuzana Kotvašova – koordinátor, Zuzana Ľavková, Anka Tomeková, Mária Valentová.