Plan rada dečijeg saveza za školsku 2021/222

Dečiji savez je samostalna društvena i vaspitna organizacija dece u kojoj deca ostvaruju svoje potrebe za druženjem, igrom, stvaralaštvom i zabavom i u kojoj ostvaruju srećnije detinjstvo.

Cilj Dečijeg saveza je doprinositi fizički, zdravstveni, intelektualno-radni, moralni i estetski razvoj deteta, doprinositi razvoju srećnijeg detinjstva i  priprema za život u savremenom društvu.

  Zadaci su stvarati uslove i raznovrsne organizacione forme za igru dece i razvijati stvaralačke  sposobnosti. Organizovati decu u njihovom slobodnom vremenu (navikavati  decu da samostalno i sadržajno provode svoje slobodno vreme).

Program i aktivnosti koje nudi i organizuje Dečiji Savez u školi, realizovaće se uz pomoć nastavnika, pedagoga, roditelja. Deca će samostalno, slobodno i  autonomno određivati i odlučivati, koliko dugo i u kojoj programskoj aktivnosti će učestvovati. Osnovno polazište i kriterijum svega biće DETE, njegove stvarne potrebe i  razvojne mogućnosti.

          Predlog aktivnosti dečijeg saveza 

 

S e p t e m b a r :

 • izrada programa Dečijeg saveza, izbor aktivnosti;
 • izbor novih članova u Dečiji savez;
 • estetsko uređenje enterijera škole;
 • uređenje okoline škole, školskog dvorišta;
 • saradnja sa Đačkim parlamentom.

 

O k t o b a r :

 • prijem prvaka u Dečiji savez – svečani program, šareni baloni đaka prvaka,
 • saradnja sa Crvenim krstom – akcija solidarnosti za distrofiju;
 • jesenji kros;
 • obeležavanje Dečije nedelje:
 • crtanje po asfaltu I – IV razred;
 • Konvencija o dečjim pravima V – VIII razred
 • učenici VI, VII i VIII razreda u ulozi nastavnika;
 • festival “Pesma je naša radost”;
 • izložba jesenjih plodova;
 • dečiji vašar;
 • sportski dan

                saradnja sa Đačkim parlamentom.

N o v e m b a r :

 

 • disko zabava – učenici viših razreda;
 • saradnja sa redakcijom školskog lista;
 • pozorišna predstava nižih razreda;
 • književno veče (VII – VIII);
 • saradnja sa Đačkim parlamentom.

 

D e c e m b a r :

 • novogodišnji program nižih razreda;
 • novogodišnji kviz viših razreda;
 • disko zabava viših razreda;
 • novogodišnja pošta
 • saradnja sa Đačkim parlamentom.

 

J a n u a r :

 • dečiji literarni radovi – doživljaji sa raspusta i porodičnih proslava Božića
 • obeležavanje Dana Svetog Save;
 • likovna izložba (zimski motivi ili po izboru – I-IV);
 • igre na snegu;
 • saradnja sa Đačkim parlamentom.

 

F e b r u a r :

 • zabava obeležavanja Dan zaljubljenih viših razreda;
 • saradnja sa redakcijom školskog lista;
 • saradnja sa Đačkim parlamentom.

 

M a r t:

 • zabava viših razreda;
 • poseta pozorištu;
 • obeležavanje Dana žena nižih razreda prigodnim programom;
 • saradnja sa Đačkim parlamentom.

A p r i l:

 • saradnja sa redakcijom školskog lista “Mladost”;
 • estetsko uređenje enterijera škole- likovna izložba;
 • maskenbal nižih razreda;
 • obeležavanje Dana Zemlje- »Upoznajmo i zaštitimo našu okolinu »
 • izleti i šetnje u prirodi;
 • dečiji vašar;
 • saradnja sa Đačkim parlamentom.
 •  

 

M a j:

 

 • prolećni kros učenika nižih i viših razreda kroz park;

 

 • obeležavanje Dana škole – učešće u svečanom programu, pomaganje u ukrašavanju enterijera škole, izrada pozivnica; izložba radova učenika sa raznih sekcija;
 • saradnja sa Đačkim parlamentom.

J u n:

 • maskenbal nižih razreda;
 • oproštajna disko zabava za učenike VIII razreda;
 • jednodnevni izleti od I – VII razreda;
 • saradnja sa Đačkim parlamentom.

 

Sastanci Dečijeg saveza će se održavati JEDNOM mesečno.

Rukovodioci Dečijeg saveza su nastavnice Zuzana Kotvašova – koordinator,

Ljauko  Zuzana, Marija Valenta i Tomek Anka.