Žiaci ôsmeho ročníka písali skúšobné testy

V rámci príprav na záverečné skúšky, ktoré ôsmakov očakávajú 18.,19. a 20. júna sa uskutočňujú aj skúšobné testy, v ktorých si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti.
Test z matematiky písali v piatok 13. apríla a test zo slovenského jazyka a kombinovaný test písali v sobotu 14. apríla.