Zemepisný krúžok

Na zemepisnom krúžku sa zúčastňujú žiaci od 5. po 8. ročník, ktorí majú väčší záujem o zemepis. V tomto krúžku žiaci zaujímavým spôsobom cez hru a rôzne praktické cvičenia a dielne prehlbujú svoje vedomosti z tohto predmetu. Témy sú rôzne a nadväzujú na vyučovacie témy, ktoré sa spracúvajú zo zemepisu na základnej škole. Individuálne alebo v skupinkách, žiaci na krúžku skúmajú a preberajú rôzne zaujímavosti o zemepisnom prostredí, zhotovujú grafikony, zemepisné mapky. Taktiež žiaci  vnímajú a skúmajú zemepisné prostredie i priamo v prírode, v bezprostrednom okolí, pri čom je dôležité, aby si žiaci vyvíjali geografické myslenie a nadväzovali či prehlbovali svoje vedomosti zo zemepisu.

Zemepisný krúžok sa uskutočňuje každú druhú stredu o 17 h, keď žiaci vyšších ročníkov idú do školy  ráno.

Krúžok vedie profesorka zemepisu Vierka Hlavatá.