Zber plastových vrchnákov

Na našej škole sa už tradične v organizácii Ekologického krúžku koná zber plastových vrchnákov. Tohto školského roku žiaci nazbierali 178kg vrchnákov, ktoré dňa 13.02.2018 odovzdali zberni druhotných surovín. Ako aj doteraz peniaze získané z tejto akcie budú využité na podporu nejakého charitatívneho projektu .

Ďakujeme všetkým žiakom, vďaka ktorým máme za sebou ďalší úspešný zber vrchnákov, ktorý má nielen ekologický ale aj humánny význam.