Odborná služba                                                                                     
Mária Galasová riaditeľka školy
Anna Povolná školská pedagogička
   
   
Administratívno-finanční pracovníci
Tatjana Sabová účtovníčka
Marijana Vlčková administratívno-finančný pracovník
Vlasto Širka tajomník
Pedagógovia
Anka Tomeková učiteľka triednej výučby
   
Anna Halajová učiteľka triednej výučby
Božena Holubeková učiteľka špeciálnej triedy
Zuzana Valentová učiteľka triednej výučby
Mária Kotvášová učiteľka triednej výučby
Mária Valentová učiteľka triednej výučby
Erka Nemogová učiteľka triednej výučby
Anna Megová učiteľka triednej výučby
Mária Nosáľová učiteľka triednej výučby
Janko Kolárik učiteľ výtvarnej kultúry/Knižnica
Božana Papová predlžený pobyt
Elzina Murtezaniová učiteľka špeciálnej triedy
   
   
 
Zuzana Kotvášová učiteľka slovenského jazyka
Jaroslava Staňová učiteľka slovenského jazyka
   
Katarína Kotvášová učiteľka srbského jazyka
Ľudmila Tomanová učiteľka srbského jazyka
Lýdia Funtíková učiteľka anglického jazyka
Evka Karkušová učiteľka anglického jazyka
   
Daniela Kukučková učiteľka nemeckého jazyka
   
Jarmila Bokorová učiteľka matematiky
Zuzana Ľavková učiteľka matematiky
Elena Tomášová učiteľka výtvarnej kultúry
Zlatka Karas učiteľka hudobnej kultúry
   
Miroslav Jurica učiteľ dejepisu
   
Vierka Hlavatá učiteľka zemepisu
Nataša Stvorcová učiteľka fyziky a informatiky
Ján Sabo učiteľ biológie a chémie
Želimír Babinec učiteľ biológie
Miroslav Dudáš učiteľ telesnej výchovy
Anna Povolná učiteľka telesnej výchovy a technického vzdelania/techniky a technológie
Robert Vasić učiteľ informatiky a technického vzdelania/techniky a technológie
Rastislav Ušiak učiteľ technického vzdelania/techniky a technológie
Ingrid Tomečeková učiteľka náboženskej výchovy
   
   
Nepedagogickí zamestnanci
Pavel Povolný kurič
Pavel Nosáľ pomocník kuriča
Ján Brachna školník
Anna Kopčoková servírka
Zuzana Petrášová servírka
Katarína Đurovićová upratovačka
Katarína Bájová upratovačka
Katarína Kotvášová upratovačka
Anna Ugrenovićová upratovačka
Anna Širková upratovačka
Miroslava Čechová upratovačka
Anna Omastová   

Ján Staňo

upratovačka   

upratovač