Z pracovnej akcie v Doline všetci odišli rozčarovaní

Krásne jesenné štvrtkové popoludnie sa žiaci našej školy rozhodli stráviť spolu so svojimi spolužiakmi pri užitočnej práci. Užitočnej nielen pre nich osobne, ale pre všetkých občanov Padiny. Totiž v organizácii Environmentálneho krúžku (sekcie), ktorý na našej škole pracuje od tohto školského roku a v spolupráci s Ekologickým hnutím Padina (EKOP), sa 19. októbra uskutočnila pracovná akcia v padinskej Hornej doline. Prvoradým cieľom pracovnej akcie bolo vyčistenie tejto časti Padiny, časti ktorá sa stala obľúbeným miestom na prechádzky či džogingy mnohých našich spoluobčanov, najmä po vybudovaní asi kilometrovej dráhy tiahnucej sa  celou severnou časťou Doliny. Smeti sme zbierali do vriec, ktoré nám zabezpečil podnik Branter a zároveň sme separovali recyklovateľný odpad, čo bolo ďalším cieľom tejto akcie.

Žiaci, spolu so svojimi učiteľmi pracovali s úsmevom na tvári, lebo vedeli, že robia užitočnú prácu. Po práci sme sa všetci stretli na detskom ihrisku na konci Hornej doliny a občerstvili sa nápojmi, ktoré nám zabezpečil EKOP. Rozišli sme sa však sklamaní. Sklamaní nad správaním sa niektorých ľudí k prírode, k svojmu domovu. Lebo nenazbierali sme iba niekoľko smetí okolo dráhy, ako sme si na začiatku mysleli, že bude. Stromy a kry skrývali na desiatky hromád smetí a všelijakého odpadu, dokonca i stavebného (šut), úmyselne zahodeného do Doliny. Akoby pre niektorých ľudí tá istá Dolina, najkrajšia časť dediny, oáza padinskej prírody, predstavovala iba nejaké smetisko.

Sme rozčarovaní. Z prvoradého úmyslu pozbierať smeti, ktoré niekomu náhodou odleteli, či ešte neuvedomelé detičky nevidiac nikde kôš zahodili, sme sa dostali k  smetiskám v srdci našej dediny, na prvý pohľad neviditeľným. Skrývali ich stromy a kríky.

Preto apelujeme na všetkých našich spoluobčanov, aby nehádzali odpad v Doline, ani na žiadnych iných miestach, ktoré nie sú na to predurčené. Nedovoľme, aby sa srdce našej osady zmenilo na smetisko. Nečakajte na uvedomelých ľudí, aby čistili za vami. Chráňme si všetci spoločne naše okolie. Správajme sa zodpovedne k prírode a s úctou jedni k druhým. Lebo Zem sme nezdedili po našich predkoch, ale sme si ju vypožičali od našich detí.

Žiaci a učitelia ZŠ maršala Tita v Padine

no images were found