Výtvarná súťaž Krv život znamená

Na okresnej výtvarnej súťaži pod názvom Krv život znamená naše piatačky boli odmenené za svoje výkresy.

Sú to Nataša Pavelová a Ivana Babinková. Ich práce postúpili do republikovej súťaže do Belehradu.