Výstava domácich miláčikov

Učiteľ Ján Sabo spolu so žiakmi VI.3 triedy 1. júna na školskom dvore organizoval výstavu domácich miláčikov. Cieľom výstavy bolo povzbudiť vedomie žiakov o tom, že naše domáce zvieratá a domáci miláčikovia sú živočíchy, ktoré v prírode nemôžu samostatne existovať . Preto sa o ne musíme osobitne starať. Pritom treba dbať o to, že sú to živé bytosti, ktoré majú rovnaké potreby ako i my: musia sa pravidelne stravovať, mať dostatočné množstvo čistej vody, zodpovedajúcu skrýšu, musia byť čisté aj ony aj priestor, v ktorom su umiestnené. Domácim miláčikom treba venovať dosť času.

Žiaci na výstavu doniesli rozličné plemená mačiek, psov, papagáje, králiky, kačky, slimáčiky a iné. Živočíchy i pekne ozdobili a hlasovaním žiakov nižších ročníkov zvolení boli i najmilší miláčikovia a ich majitelia boli odmenení diplomami a medailami. Žiakom gratulujeme a poďakúvame sa im za účasť na výstave živočíchov pod názvom Môj miláčik.