Vianočné balíčky

Stredisko pre Sociálnu prácu i tento rok prinieslo radosť tým najmladším.

Dňa 20.decembra zavítali na našej škole , kde podelili vianočné balíčky.

Organizovaný bol i kultúrno umelecký program v duchu nadchádzajucích sviatkov.

Program sleduvali všetky deti , ako i deti z pestunských rodín , ktoré po programe dostali balíčky.

Prinášame Vám kúsok atmosféry z programu a neopisateľnú radosť pri prijímaní vianočných balíčkov.