Umiestňovanie vtáčích búd

Tvorba hniezdnych podmienok patrí k najstarším metódam ochrany vtáctva. V minulom školskom roku sa vďaka našim environmentalistom uskutočnila prvá fáza projektu výroby vtáčích búd a v sobotu 3. novembra prebiehala záverečná fáza – umiestňovanie týchto umelých hniezd na rozličných lokáciách v Padine.
Žiaci spolu s vedúcimi environmentálneho krúžku a v spolupráci s Ekologickým hnutím Padina umiestňovali búdy po stromoch v areáli školy a pred školou, pred cintorínom a v areáli Loveckého domu.
 
Ešte raz srdečná vďaka patrí sponzorom, ktorí nám zabezpečili potrebný materiál na výrobu búd: podnikom Unibau, Padina komerc – Gustav a Probeton ako aj nášmu spolupracovníkovi, kameramanovi Vladimírovi Kuchárikovi, ktorý celý priebeh umiestňovania búd nahrával. Video si môžete pozrieť tu.